Indications and Outcomes of Scleral-Fixation Intraocular Lens Implantation in Children


TANRIVERDİ C., ACAR U., KARABULUT H. H., BURCU A., ONAT M. M., ÖRNEK F.

Glokom Katarakt, vol.9, no.3, pp.205-209, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Glokom Katarakt
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.205-209
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: To evaluate the cause and outcomes of scleral-fixation intraocular lenses (SF-IOL) in patients with no adequate capsular support and younger than age of 15 years.Material and Methods: The children who underwent SF-IOL and were followed-up at least 6 months were retrospectively evaluated according to the causes of SF-IOL implantation reasons, surgical outcomes and complications. Snellen chart was used to measure best corrected visual acuity (BCVA).Results: Mean ages was 9.8±3.9 years, 4 females and 13 males, 24 eyes of 17 patients were evaluated. The mean follow-up was 20.7±16.2 months. SF-IOL surgery was performed as primarily operation in 14 eyes, as secondary operation in 10 eyes (6 aphakic and 4 lens exchange). 7 cases were bilateral. The etiologies of lens subluxation in 10 eyes, congenital cataract in 10 eyes, lens and iris coloboma in 2 eyes, microspherophakia in one eye and traumatic cataract in one eye. Postoperative complications included; retinal detachment in one eye, endophthalmitis in one eye, intraocular lens decentralization in one eye, irregular pupil in 3 eyes and elevated intraocular pressure in one eye. Preoperative BCVA less than 0.1 in 9 eyes, 0.1-0.5 in 12 eyes, better than 0.5 in one eye whereas postoperative BCVA less than 0.1 in one eye, 0.1-0.5 in 12 eyes, better than 0.5 in 9 eyes of 22 patients. Visual acuity measurements of two cases were unreliable.Conclusion: SF-IOL implantation in children of different reasons, an effective method of providing permanent optical rehabilitation. Careful follow-up of patients is recommended for the development of complications.
Amaç: 15 yaş altı çocuklarda skleral fiksasyonlu (SF) göz içi mercek (GİM) implantasyonu neden ve sonuçlarını araştırmak.Gereç ve Yöntem: SF-GİM implantasyonu yapılmış, ameliyat sonrası en az 6 ay takip edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. SF-GİM implantasyon nedenleri, görülen komplikasyonlar ve cerrahi sonuçlar araştırıldı. Görme keskinliği ölçümünde Snellen eşeli kullanıldı.Bulgular: Yaş ortalaması 9.8±3.9 yıl olan, 4'ü kız, 13'ü erkek 17 hastanın 24 gözü çalışmaya alındı. Hastaların ortalama takip süresi 20.7±16.2 aydı. SF-GİM 14 gözde primer, 10 gözde sekonder operasyon (6 afak, 4 gözde lens değişimi) olarak uygulandı. 7 olgu bilateraldi. Etyolojilerinde; 10 gözde sublukse lens, 10 gözde konjenital katarakt, 2 gözde lens ve iris kolobomu, bir gözde mikrosferofaki, bir gözde travmatik katarakt mevcuttu. Ameliyat sonrası komplikasyon olarak bir gözde retina dekolmanı, bir gözde endoftalmi, bir gözde GİM desantralizasyonu, 3 gözde düzensiz pupil ve bir gözde göz içi basıncında artış gözlendi. Düzeltilmiş görme keskinlikleri ameliyat öncesinde 22 hastanın 9'unda 0.1'in altında, 12'sinde 0.1-0.5 arasında, 1'inde 0.5 ve üzerinde iken ameliyat sonrasında 1'inde 0.1'in altında, 12'sinde 0.1-0.5 arasında, 9'unda 0.5 ve üzerinde bulundu. İki olgunun görme keskinliği güvenilir olarak ölçülmedi. Sonuç: Farklı nedenlerle çocuklarda yapılan SF-GİM implantasyonu kalıcı optik rehabilitasyon sağlayan etkili bir yöntemdir. Komplikasyon gelişimi açısından hastaların dikkatli takibi önerilir.