Induction of Labor with Dinoprostone Vaginal Insert; Is it Safe and Effective in Term Pregnancy with Premature Rupture of Membranes?


TOPDAĞI AYDIN İ., BOZDAĞ H., AYDIN E., KABACA S., GÖKDAĞLI F., GÜZİN K., ...More

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, vol.26, no.1, pp.23-30, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-30
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Our aim in this study is to compare the efficacy and safety of controlled— release dinoprostone vaginal insert in patients with intact membranes and premature rupture of membranes (PROM). Material and Methods: Eighty—six term pregnants with singleton pregnancy, with no prior uterine scar, vertex presentation, bishop score 5, were included in the study. Patients were divided into two groups as PROM patients (n:27) and patients with intact membranes (n259). Labor induction with controlled—release dinoprostone vaginal insert was performed to all cases. The groups were compared with each other in terms of cervical ripening, success of the induction, adverse neonatal outcomes and presence of maternal side effects. Results: In the PROM group and the intact membrane group, the cervical ripening was completed at 4‘h hours and at “' hours, re— spectively (p=0.01 and p=0.001). The mean time to onset of active labor was 6,63 hours in the PROM group and 7,81 hours in the intact membranes group (p=0.1). There was no significant difference in low 1. and 5. minute Apgar scores, low umbilical artery pH, administration to neonatal intensive care unit, and operative vaginal delivery between the two groups. Maternal vomiting, diar— rhea, uterine tachysystole were not observed and there was no case of maternal or neonatal death. Conclusion: These data overall suggest that controlled-release dinoprostone insert use is effective and safe in patients with PROM just like in patients with intact membranes.
Bu çalışmada amacımız, Erken Membran Rüptürü (EMR) ve intakt membranlı hasta-- larda kontrollü salınımlı dinoproston vajinal ovülün güvenilirliğini ve etkinliğini karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bishop skoru g5, baş geliş, önceden uterin skarı olmayan 86 term tekil gebe çalışmaya alındı. Hastalar EMR (n:27) ve intakt membranlı olarak (n59) iki gruba ayrıldı. Tüm va-- kalara kontrollü salınımlı dinoproston ile doğum indüksiyonu uygulandı. Gruplar servikal olgunla-- şma, indüksiyon başarısı, olumsuz yenidoğan sonuçları ve anneye ait yan etkiler açısından karşılaştırıldı. Bulgular: EMR ve membranları sağlam grupta, servikal olgunlaşma sırasıyla ve 6. saatlerde tamamlandı (p=0,01 and p=0,001). Aktif doğum fazının ortalama başlama süresi EMR gru-- bunda 6,63 saat ve membranları sağlam grupta 7,81 saaatidi (p=0,1). Düşük 1. ve 5. dakika Apgar skoru, düşük umblikal arter pH, yenidoğan yoğun bakım ünitesine başvuru ve operatif vajinal do-- ğumda iki grup arasında istatistiksel fark yoktu. Annede kusma, diyare, uterin taşisistol gözlenmedi ve maternal neonatal ölüm olmadı. Sonuç: Bu veriler kontrollü sahmli dinoproston ovül kullanımının intakt membranlı hastalarda olduğu gibi EMR hastalarda da etkili ve güvenli olduğunu göstermek-- tedir.