EFFECTS OF SOCIAL MEDIA USE REASONS ON COMMUNICATION SKILLS


Creative Commons License

ONARMAN B., VARDARLIER P.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.23, no.1, pp.191-212, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The concept of social media is used more actively in different areas. Today,it has been observed that online processes for sharing information, thoughts, perspectives,news, and content provide different expansions both on a personal basis and for businesses.The widespread use of social media has enabled communication skills to become morequalified and to step into a large-scale world. In the study, the reasons of social media usageand the effects of communication skills on social media were evaluated. Quantitative analysistechniques were used on how social media has a position among other communicationchannels and how effective it is on users' communication skills. As a result of the research,it was concluded that the reasons for using social media increased communication skills ingeneral.
Sosyal medya kavramı her geçen gün farklı alanlarda daha da aktif bir şekildekullanılmaktadır. Günümüzde bilgi, düşünce, bakış açısı, haber, içerik paylaşmak içinçevrimiçi süreçlerin hem kişisel bazda, hem de işletmeler açısından farklı açılımlar sağladığıgörülmüştür. Sosyal medyanın yaygınlaşması iletişim becerilerinin daha nitelikli bir halegelmesi ve geniş ölçekli bir dünyaya adım atılmasına olanak sağlamıştır. Bu çalışmakapsamında sosyal medyanın diğer iletişim kanalları içinde nasıl bir konuma sahip olduğu vekullanıcıların iletişim becerileri üzerinde ne kadar etkili olduğu konusunda nicel analiztekniklerinden yararlanılmıştır. Ortaya çıkan bulgular doğrultusunda sosyal medya kullanımnedenlerinin genel anlamda iletişim becerilerini arttırdığı sonucuna varılmıştır.