Ağız Gargaralarının Sonicfill ve Bir Nanohibrid Kompozitin Renklenme Dayanıklılığı Üzerindeki Etkileri


TOZ AKALIN T., GENÇ G., KORKMAZ-GENAY G., ÖZTÜRK BOZKURT F.

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, vol.50, no.1, pp.17-23, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose: The aim of this study was to evaluate the effects of 4 mouth rinses on the color stability of two different resin composites. Materials and Methods: a2 shade sonic-activated bulk fill material SonicFill (Kerr) and conventional nanohybrid composite Filtek z550 (3m eSPe) were used. Forty disc-shaped specimens (10 mm x 2 mm) were fabricated for both composites and finished using 400-grit SiC paper and polished. after polishing and immersing in distilled water for 24h all specimens were subjected to color measurements. The baseline color values (L*, a*, b*) of each specimen were measured with a colorimeter. Following baseline measurement each composite group was divided into 5 groups: oral-B Pro expert Clinic Line alcohol-free (oral-B) group, Listerine Tooth Defense rinse (Listerine) group, Pharmazol zn mouth rinse (Çözümilaç) group, 4- nilera mouth rinse (nilera) group and Distilled water (control) group. The specimens were incubated in mouth rinses (20 ml) at 37°C for 12 hours and subjected to color measurement. Two-way anoVa was used for statistical analysis (p<0.05). Results: SonicFill showed significantly higher discoloration when exposed to oral-B Pro expert Clinic Line alcohol-free, Listerine Tooth Defense rinse and Pharmazol zn mouth rinse. The color differences of two resin composites were not statistically significant for distilled water and nilera mouth rinse.Conclusion: Within the limits of this study it can be concluded that the SonicFill showed higher discoloration than nanohybrid resin composite Filtek z550
Amaç: Bu çalışmanın amacı, dört farklı ağız gargarasının iki farklı kompozit rezinin renklenme dayanıklığı üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, a2 renginde sonikle aktive edilen bulk-fill materyal SonicFill (Kerr), ile geleneksel nanohibrit kompozit rezin Filtek z 550 (3m eSPe) kullanılmıştır. her iki materyal grubundan, kırk adet disk şekilli örnek (10 mm x 2mm) hazırlanmış ve 400-gritlik zımparalar ile bitirilerek parlatılmışlardır. Parlatma ve distile suda 24 saatlik bekletilme aşamalarının ardından, örneklerin renk ölçümleri gerçekleştirilmiştir. her örneğin ilk ölçüm renk değerleri (L*,a*,b*) kolorimetre ile ölçülmüştür. İlk değerlendirmelerin ardından her kompozit materyali beş gruba ayrılmıştır: 1-oral B Pro expert Clinic Line alkolsüz (oral-B), 2- Listerine Tooth Defense ağız gargarası (Listerine), 3- Pharmol zn ağız gargarası, 4- nilera ağız gargarası (nilera), ve 5- Distile su (kontrol). Örnekler ağız gargaralarının içerisinde (20 mL) 37 C 0' de 12 saat bekletildikten sonra tekrar renk ölçümleri yapılmıştır. İstatistiksel analiz için İki yönlü anoVa kullanılmıştır (p<0.05).Bulgular: SonicFill oral B Pro expert Clinic Line alkolsüz, Listerine Tooth Defense ağız gargarası ve Pharmol zn ağız gargarasında bekletildiğinde istatistiksel olarak anlamlı derecede renklenme göstermiştir. hiçbir rezin kompozitin renk değişikliği distile su ve nilera ağız gargarasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Sonuç: Bu çalışmanın sınırları dahilinde SonicFill'in nanohibrit rezin kompozit Filtek z 550'den daha fazla renklenme gösterdiği belirtilebilir