EFFECTIVENESS OF CONTINUOUS AUDIT, INDEPENDENT AUDIT AND FRAUD AUDIT: IMPACT ON AUDITOR'S OPINION


Yaylalı İ.

Denetişim, no.29, pp.80-96, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.58348/denetisim.1357220
  • Journal Name: Denetişim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.80-96
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

The integration of global markets and the increasing diversity of activities have made accounting errors and fraud inevitable in today's world. Revealing the related errors and frauds can take time and lead to irreversible and severe consequences. Accounting and auditing scandals such as Enron, Parmalat, Worldcom, etc. have caused the concept of auditing to gain more importance for businesses, audit deficiencies to be reviewed and auditing to be processed effectively within the framework of legal regulations. The aim of this study is to emphasize the importance of the relationship between continuous auditing, independent auditing and fraud auditing for the early detection and prevention of errors and fraud. In the presence of these three elements, the effect on the auditor's opinion is tried to be explained.
Küresel piyasaların birbirine entegre edilmesi ve faaliyetlerde çeşitliliğin artması günümüz dünyasında muhasebe alanlarında yaşanan hata ve hileleri kaçınılmaz bir boyutta getirmiştir. İlgili hata ve hilelerin ortaya çıkartılması zaman alabilmekte ve geri döndürülemez ağır sonuçlara yol açabilmektedir. Enron, Parmalat, Worldcom vb muhasebe ve denetim skandalları, denetim kavramının işletmeler açısından daha da önem kazanmasına, denetim eksikliklerinin tekrardan göz geçirilmesine ve denetimin yasal düzenlemeler çerçevesinde etkin şekilde işlenmesine neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, hata ve hilelerin erkenden tespiti ve önlenmesi hususunda sürekli denetim, bağımsız denetim ve hile denetimi ilişkisinin önemine değinilmiştir. Söz konusu üç unsurun varlığı halinde denetçi görüşüne olan etkisi anlatılmaya çalışılmıştır.