Reprodüktif Dönemde Görülen Labial Sineşi Olgusu


YETKİN YILDIRIM G., Yılmaz S. Ö., TÜRKGELDİ L. S., KÖROĞLU N.

7. ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ VE İNFERTİLİTE KONGRESİ, Turkey, 17 - 20 November 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes