Critics and suggestions for higher education system in Turkey


Şen Z.

Yükseköğretim Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-9, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Yükseköğretim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Science is an international work and race arena. Not only the positivistic(materialistic) facilities but additionally spiritual gadgets are also necessaryfor success. Among these are the comfort of material facilities, independence, wonder triggering, share with others, culture and structure of thescience history as well as the philosophy of science. Exaggerations such assending students for postgraduate studies to abroad while their topics canbe dealt with within the country or encouragement of a foreign language(English) educational system within the native language country do nothelp to promote scientific progress within the country. Such exaggerationsare possible if the evolution of science from the early centuries is notexamined under the light of science history. The translation of foreign literature into Turkish without consciousness and spiritual aspirations doesnot help to understand the whole evolution of scientific developments butcan lead individuals to believe that the scientific seeds were put down during Ancient Greek before the Christ and they ripened in Europe, whichimplant inferiority complex to the society. Such feelings are the hindrances in front of scientific development in our country. In this assay, theimportant points for opening and widening the scientific developments inTurkey are expressed such as the avoidance of knowledge transfer withoutunderstanding, memorization, internet searches without reasoning, admiration to foreigners, but instead the science philosophy, rational logicaldeductions and science history should be implanted in the curriculum ofour universities. How could sole positivist logical taste in the engineeringfaculties of the university education system away from the philosophy andlogic and in the theologian faculties away from the basic physics and mathematics lead to scientific and technological development? In a place whereacademic titles can be taken rather easily and focused sometimes on nonscientific criteria is the university equivalent with real scientific activities?For scientific and technological prosperity in Turkey the university curriculum should also include topics on science philosophy, rational and logical deductions, science history, cultural values, etc. with examples fromthe whole science historical development.
Bilim evrensel bir çalışma ve yarışma alanı olmasına karşılık, bu yarışmada başarılı olmak için sadece maddi imkanlara değil, üretken bilgilereulaşmayı sağlayacak manevi denilebilecek olgulara da gerek vardır. Bunlar ise maddi imkanların verdiği rahatlık, bağımsızlık, merak tetiklenmesi, paylaşımcılık, kültür ve bilim tarihinin yapı taşlarının bilinmesi gibikavramlardır. Yabancı ülkelere, ülke içinde bile yapılabilecek konulardalisansüstü öğrencilerinin gönderilmesi veya ülke içinde anadilin yabancılaştırılması (İngilizce) ile bilimsel katkıların olabileceği düşüncesi fazlacaabartılmaktadır. Bu abartmada özellikle bilim tarihinde devrim niteliğindeki gelişmelerin yerli yerinde bilinmemesi ve sadece yabancı kitaplarınyazdıklarının katkısız (ruhsuz) tercümelerle Türkçe'ye aktarılması önemarzetmektedir. Sanki bilimsel olgular, eski Yunan ile başlayıp Avrupa'daolgunlaşarak batıda bugünkü durumuna erişmiştir gibi eksik bilgiler, buülkenin öğretici ve öğrenenlerine değişik derecelerde aşağılık duygusuvermektedir. Böyle bir duygu manevi kökenleri, gelecek heyecan ve istekleri tamamen yok etmese bile çok önemli ölçüde törpülemektedir. Bu yazıda Türkiye'de bilimsel gelişmelerin önünü açmak ve yükseköğretimdenakilci, dogmatik, tercümeci internet aktarımcılığı ve yabancı hayranlığıyerine, üniversitelerimizde var olmayan bilim felsefesi, akılcılığın dayanağı mantık ve bilim tarihi gibi öz varlıklarımızı koymanın önemine vurguyapılmakta, aksi takdirde Türkçe'nin de akamete uğratılarak yenilikçi bilimsel ve teknolojik çalışmaların oldukça kısır kalacağı üzerinde durulmaktadır. Olgusal (pozitivistik) denilen üniversitelerimizde sayısalcılarınbilim felsefesi ve mantık konularından, ilahiyat ve sosyal bilimcilerin defizik ve matematik ilkelerinden mahrum bir şekilde yetiştirilmesi, acabanasıl bir bilim ve teknoloji üretkenliği ve bilim adamlığına yol açacaktır?Akademik unvanların oldukça yaygın, kolay ve odaklanılmışçasına alındığı bir yerde acaba bu unvanlar bilimselliğe eş değer midir? Türkiye bilimve teknolojide ileriye gitmek istiyorsa mutlaka yükseköğretim ders içeriklerinde bilim felsefesi, mantık çıkarımları, bilim tarihi vb. konularda kendi kültür ve geçmişinden misaller vererek ders içeriklerini buna göre yenilemelidir.