Detection of Perianal Horseshoe Fistula with Endoanal Ultrasound: Video Presentation


YILDIRAK M. K., TURAN İ., TOPCU A., PALA M. İ.

Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, vol.31, no.4, pp.343-344, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.343-344
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

Today, the horseshoe fistulas are counted among the most difficultly managed perianal fistula types. This entity, which is regarded as one of a complex fistula type, affects the ischioanal fossa. Its treatment is more costly and the optimal surgical intervention required is more complex. Since it can affect more than one anatomical structure, chance of treatment failure, perioperative and postoperative complication rates and recurrence rates increase. Especially insufficient preoperative assessment leads in most cases to devastating outcomes for both the physician and the patient. Horseshoe fistulas can be diagnosed easily with magnetic resonance imaging, which is a common modality used in evaluating perianal fistulas. However, due to the high cost and dependance on an experienced radiologist for interpretation in common practice, endoanal ultrasonography (USG) has started to gain popularity. Ability of assessing the perianal anatomy and especially the sphincter complex properly just prior to surgery in operating theatre comprise the most prominent advantages of endoanal USG. In this video presentation, we aimed to show the endoanal USG images of a horseshoe fistula tract following the injection of hydrogen peroxid solution with a branule in the perianal fistula tract of a patient with a history of Crohn’s disease.
Günümüzde yönetimi en zor olan perianal fistül çeşitlerinden biri de atnalı fistüllerdir. Kompleks fistüller kategorisinde değerlendirilen bu hastalık işioanal fossayı etkilemekte olup tedavisi daha maliyetli ve gereken optimal cerrahi girişimi daha komplekstir. Birden fazla anatomik yapıyı etkileyebilmesi nedeni ile tedavi başarısızlığı, peroperatif ve postoperatif komplikasyon oranlarının artması, rekürrens oranının yüksek olması ve özellikle yetersiz preoperatif değerlendirme sonucu hem hekim hem de hasta yönünden ciddi negatif sonuçlar doğabilmektedir. Perianal fistüllerde sık kullanılan bir modalite olan MR ile atnalı fistüllerin tanısı rahatlıkla konabilmektedir. Ancak maliyetin yüksek olması ve çoğunlukla yorum için bir radyoloğa ihtiyaç duyulması nedeni ile endoanal ultrasonografi (USG) son zamanlarda klinik uygulamaya daha çok girmeye başlamıştır. Endoanal USG’nin en önemli avantajları arasında ameliyat masasında eş zamanlı perianal bölge anatomisinin ve özellikle sfinkterlerin optimal şekilde değerlendirilebilmesi söylenebilir. Bu video prezentasyonda crohn hastalığı öyküsü olan bir hastada atnalı fistül traktının intraket ile oksijenli su enjeksiyonunu takiben endoanal USG görüntüsünün paylaşılması amaçlanmıştır.