Econometric Analysis Of Okun’s Law For The Countries That Have Different Development Levels


Creative Commons License

YÜKSEL S., OKTAR S.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.39, no.1, pp.323-332, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to evaluate the validity of Okun’s Law for countries that have different economic levels. Within this scope, 20 different countries (10 developed and 10 developing countries) were analyzed in this study. In addition to this situation, the data for the period between 1993 and 2015 was tested by using Dumitrescu Hurlin panel causality tests. As a result of the analysis, it was determined that Okun’s Law is valid for both type of the countries when lag interval is equal to 1. While considering these results, it can be said that trying to increase economic growth will be a very ideal situation to decrease unemployment rate for those countries.
Bu çalışmanın amacı Okun Yasası’nın farklı gelişme düzeyindeki ülkeler için geçerli olup olmadığınınbelirlenmesidir. Bu bağlamda, ekonomik büyüme oranı en yüksek olan 10 gelişmiş ve 10 gelişmekteolan ülke olmak üzere toplamda 20 farklı ülke inceleme kapsamına alınmıştır. Ayrıca, belirtilen amacaulaşabilmek için 1993-2015 dönem aralığındaki yıllık veriler Dumitrescu Hurlin panel nedensellik analiziile test edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, gecikme değerinin 1’e eşit olduğu durumda hemgelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için Okun Yasası’nın geçerli olduğu belirlenmiştir. Belirtilenhususlar dikkate alındığında, söz konusu ülkelerin ekonomik büyümelerini arttırak işsizliği azaltmayaçalışmaları yerinde bir politika olacaktır.