INVESTIGATION OF THE MEDIATING ROLE EFFECTIVENESS OF LEADER EFFICIENCY ON THE RELATIONSHIP OF LEARNING FOCUS ON THE EMPLOYEE IN THE SERVICE SECTOR


ADIGÜZEL Z.

Business and Management Studies: An International Journal, vol.6, no.2, pp.410-429, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The ever-increasing performance of corporations is evidenced by the leadership roles of top managers and the applied human resources policies. The dissatisfaction experienced by the employees in the institutions, the attitudes and behaviors of the leaders on the employees, determines the life time of the institutions. At the same time, the increase in the employment turnover rate in institutions can lead to a decrease in the performance of the institution, bring out the cost factor and cause the training given to the employees to be inconclusive. It is important that senior management should make contributions to the decisions that will be made by the senior management and their leadership roles. The sample of the study constitutes 323 white-collar workers in the private and public sector in Central Anatolia. After the factorial and reliability analyzes were performed in the IBM SPSS 23 program, hypotheses were tested and analyzed by regression analysis.
Kurumların performanslarının her geçen gün katlanarak artması, üst düzey yöneticilerin sahip oldukları liderlik rolleri ve uygulanan insan kaynakları politikaları neticesinde belli olmaktadır. Kurumlarda çalışanların yaşadıkları memnuniyetsizlikler, liderlerin çalışanlar üzerindeki tutum ve davranışları, aynı zamanda kurumların ömürlerini de belirlemektedir. Kurumlarda yaşanan iş devir oranındaki artış aynı zamanda kurumun performansında düşüşe sebep olabilmekte, maliyet unsurunu ortaya çıkarabilmekte, çalışanlara verilen eğitimlerin sonuçsuz kalmasına sebep olabilmektedir. Yapılacak çalışmalar sayesinde, kurumlarda üst düzey yöneticilerin alacakları kararlarda ve liderlik rollerinin ortaya konmasına katkıda bulunulması önem arz etmektedir. Çalışmanın örneklem kitlesini İç Anadolu bölgesinde bulunan özel ve kamu sektöründeki 323 beyaz yakalılar oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular IBM SPSS 23 programında faktör ve güvenirlilik analizleri yapıldıktan sonra regresyon analizleriyle hipotezler test edilip analizleri yapılarak değerlendirilmiştir.