Cancer Cases in Five Year Period in the Secondary Health Care Institution of East Anatolia Region


ÖZKAYA Ö., TASASIZ K., EGEMEN O., AKAN M., ÖZCAN D.

Okmeydanı Tıp Dergisi, vol.31, no.1, pp.22-26, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Okmeydanı Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.22-26
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

After completion of surgical and oncological primary treatment of cancers, the effect of lymphadenectomy on patients' survival is controversial in patients with giant lymphadenopathy which is the first sign of cancer recurrence. In this retrospective study we aimed to evaluate our treatment modalities and effect of surgery to survival in four patients with cancer relapse with giant inguinal and axillary lymphadenopathy.Material and Methods: The survey of the cases are evaluated via radiological and clinic datas after exicision of metastatic giant lympadenopathy and after termination of postoperative oncological therapy.Results: Due to giant lympadenopathy, region 1-2-3 axillary lymp node dissection to one patient and expanded inguinal lymph node dissection to three other patient were performed. The pathology of dissection material was matched with the primary tumor metastase. Oncologic therapy sessions were started in postoperative period. During 20 months follow-up of the cases there was not any recurrence or metastasis.Conclusion: In the cases that were evaluated after giant metastatic lymph node involvement, we assessed primary tumor type, clinical course as well as survival after surgical procedures that we performed for lymph node involvement. The survey is evaluated after clinical follow-up and primary tumor type with the surgery performed for lymph node invasion within the cases we evaluate after giant metastatic lymph node invasion. Although it's been said that there isn't any specific contribution to average 5 year survival it raises hope that there wasn't any recurrence during the follow-ups
Cerrahi ve onkolojik tedavisi tamamlanmış hastalarda, malign tümor nüksünün ilk bulgusu olarak karşımıza çıkabilen lenf nodu tutulumlarında yapılacak olan cerrahi tedavinin hastanın sağkalımına etkisi tartışmalıdır. Bu çalışmada, primer kanser tedavisi sonrasında nüksün ilk bulgusu olarak, aksiller ve inguinal bölgede tümör invazyonu olan dev lenfadenopati nedeniyle kliniğimize konsülte edilen dört hasta,retrospektif olarak incelenerek, tedavi yaklaşımlarımız ve yapılan prosedürlerin sağkalım oranına etkisini araştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Olguların sağkalım süreleri, metastatik dev lenfadenopati eksizyonu ve postoperatif onkolojik tedavilerin tamamlanması sonrasında radyolojik yöntemler ve klinik veriler izlenerek değerlendirildi.Bulgular: Dev lenfadenopati nedeniyle 1 hastaya aksiller bölgeye, bölge 1,2,3 lenf nodu disseksiyonu, diğer 3 hastaya genişletilmiş inguinal lenf nodu disseksiyonu uygulandı. Disseksiyon materyali patoloji sonucu primer tümör metastazı ile uyumlu geldi. Postoperatif dönemde onkolojik tedavi süreçleri başlandı. Olguların yaklaşık 20 aylık toplam takip süreleri içerisinde nüks ve metastaza rastlanmadı.Sonuç: Dev metastatik lenf nodu tutuumu sonrası değerlendirdiğimiz olgularda, primer tümör tipi, klinik seyirler ile birlikte lenf nodu tutulumuna yönelik uyguladığımız cerrahi prosedürler sonrası sağkalım değerlendirilmiştir. 5 yıllık ortalama sağkalım için henüz net bir katkı sağlandığı söylenmesede devam etmekte olan mevcut takip süresince nüks izlenmemiş olması umut vericidir