KARACİĞER TRASNPLANTASYONU SONRASI GELİŞEN BİLİYER KOMPLİKASYONLARIN YÖNETİMİNDE ERCP’xxNİN YERİ


AKIN M. S., ERTUĞRUL G.

15. ULUSAL HEPATOGASTROENTEROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 10 - 14 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes