Uluslararası Hukukta Özel Hassas Deniz Alanları


ÖĞÜT S.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.119-120, pp.195-222, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 119-120
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.195-222
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

At Public international law sphere, which has a more dynamic structure than other branches of law, always new concepts emerge. Particularly Sensitive Sea Areas is one of them. In this article, emergence of the concept of Particularly Sensitive Sea Area and the legal regime which will be applied for the areas designated as Particularly Sensitive Sea Area are explained. It is overt that this concept, which has a vital importance for Protection of the Marine Environment, has been getting more importance at doctrine of the Law of the Sea and on IMO s agenda. In this article, not only legal definition of the concept and its legal regime are examined. Examples in practice and IMO s approach to concept are well laid on the table.
Hukukun diğer alanlarına nazaran daha dinamik bir yapıyı haiz olan uluslararası hukukta sürekli yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır. Özel Hassas Deniz Alanı kavramı da söz konusu yeni kavramlardan biridir. Bu makalede Özel Hassas Deniz Alanları kavramının nasıl ortaya çıktığı ve Özel Hassas Deniz Alanı olarak tespit edilen alanlar için uygulanacak hukuki rejimin muhtevası mevzu bahis edilmiştir. Deniz çevresinin korunması açısından hayati önem taşıyan önlemler öngören kavramın Uluslararası Deniz Hukuku doktrininde ve IMO ajandasında giderek daha fazla önem kazandığı görülmektedir. Bu makale, kavramın sadece hukuki tanımını ve kavramın öngördüğü hukuki rejimi incelememektedir. Uygulamadaki örnekler ve IMOnun kavrama ilişkin yaklaşımı da masaya yatırılmaktadır.