Beyazlatma Özellikli Bir Diş Macununun İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi


Kopuz D., Alkan E., Tekçe N., Hayran O. E., Kütük Z. B., Yaşa B., ...More

Selçuk Dental Journal, vol.10, no.2, pp.388-394, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Beyazlatıcı içerikli deneysel diş macununun, minedeki renk değişimine ve yüzey pürüzlülüğüne olan etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada 30-adet sağlam, çürüksüz, boyutları birbirine yakın daimi dişler kullanıldı. Dişler rastgele olarak 6 deneysel gruba ayrıldı (n=5); Grup 1: Beyazlatıcı ajan içeren deneysel diş macunu (Zubio Test-1, Dar Kozmetik, İstanbul, Türkiye); Grup 2: Beyazlatıcı ajan içeren deneysel diş macunu (Zubio Test-2); Grup 3: Beyazlatıcı ajan içeren diş macunu (İpana 3D White luxe, İpana P&G, ABD); Grup 4: Bitkisel içerikli bir diş macunu (Gumgumix, Beka ilaç, İstanbul, Türkiye); Grup 5: Kahvede bekletilen; Grup 6: Suda bekletilen. Tüm örneklerden 3 farklı zaman aralığında (T1-T2-T3) renk ve yüzey pürüzlülüğü ölçümleri yapıldı. T1: Tüm örnekler 24-saat kahvede bekletildikten ve renklenmeleri sağlandıktan sonra; T2: Her gün 15 dakika (3 kez-5’er dakika) kahvede bekleme ve 10 saniye (2 kez-10’ar saniye) fırçalama işlemi yaptıktan 7 gün sonra; T3: Her gün 15 dakika (3 kez-5’er dakika) kahvede bekleme ve 10 saniye (2 kez-10’ar saniye) fırçalama işlemi yaptıktan 14 gün sonrayı göstermektedir. Veriler Kruskal-Wallis ve Friedman istatistik testleri ile değerlendirildi (P=0.05). Bulgular: Tüm test gruplarında renk değişimi görüldü ancak test gruplarının aralarında farklılıklar oluşmadı (P>0.05). Grup 2, sayısal olarak olumlu yönde en büyük değişimi oluştururken, diğer gruplarla arasında istatistiksel bir farklılık ortaya çıkarmadı. Zubio Test-2 diş macununun beyazlatıcı etkisi İpana 3D White luxe ve Gumgumix diş macunları ile benzer bulundu. 14 günlük araştırmanın sonucunda Zubio Test-2, Test-1’e göre daha yüksek yüzey pürüzlülük değerleri sergiledi. Sonuç: Zubio Test-2’nin, kahvenin neden olacağı renklenmeye karşı geleneksel beyazlatıcı diş macununa benzer koruyucu etki göstererek, renklenmeyi önleyici yönde etkili olabileceği söylenebilir.