SAĞLIK TURİZMİ YATIRIMLARININ ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÖNCELİKLİ STRATEJİLERİN KÜRESEL BULANIK TOP-DEMATEL YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ


Gökalp Y.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, no.25, pp.1-15, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sağlık turizmi alanına yapılan yatırımların etkinliğinin artırılmasına yönelik en optimal stratejilerin belirlenmesidir. Bu çerçevede, sağlık turizmi yatırımlarını etkileyen literatür tabanlı 6 kriter belirlenmiştir. Bu kriterler arasından en fazla önem arz edenlerin belirlenebilmesi için küresel bulanık TOP-DEMATEL yöntemi kullanılarak bir analiz gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın literatüre olan temel katkısı sağlık turizmi yatırımlarının performansı üzerinde en fazla öneme sahip olan faktörlerin tespit edilmesidir. Bu durum sağlık turizmi yatırımlarının etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılabilmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öte yandan, bu çalışmadaki en önemli metodolojik özgünlük ise TOP-DEMATEL isimli yeni bir karar verme tekniğinin geliştirilmesidir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, sağlık turizmi yatırımlarına etki eden önemli kriter sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin makul seviyede olması olarak bulunmuştur. Etkin devlet teşviklerinin ve politikalarının olması da bu süreci etkileyen bir diğer önemli kriter olarak bulunmuştur. Maliyetlerin makul düzeyde olması sağlandığı taktirde diğer sağlık turizmi destinasyonlarına göre rekabet avantajı elde edilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, karlılık oranının da artmasına olanak sağlayarak yatırımların sürekliliği de sağlanmış olacaktır. Bu bağlamda, kapsamlı bir finansal analiz yapılarak sağlık turizmi kapsamında sunulacak hizmetlerin maliyet etkinliğinin sağlanabilmesi gerekmektedir.

Keywords

Sağlık turizmi sağlık harcamaları bulanık mantık Sağlık Politikaları