Linezolid kullanan hastalarda ilaç etkileşimlerinin retrospektif olarak taranması; Hastanede bir pilot çalışma


YİĞİT Y., MACİT Ç.

4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK), Turkey, 22 - 23 August 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes