JOURNAL OF IKTISADIYAT AND THE ECONOMIC PROBLEMS OF THE OTTOMAN EMPIRE


Creative Commons License

DEMİR K.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.2, pp.621-652, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

One of the aims of the Union and Progress Party, which came to power with the declaration of the II. Constitutional Monarchy, was to provide development in the Ottoman Empire. First of all, the party administration, which implemented policies in line with liberalism, shaped its policies in line with the view of Turkism after 1912, as a result of both the exclusionary policies of European states and the ruptures experienced after the Balkan syndrome. After 1912, the economic policies of the Union and Progress Party were also implemented in the light of the national economy view. The main purpose of the party was to ensure the formation of national capital by creating the middle class in the Ottoman Empire and to increase agricultural and industrial production in this direction. The İttihat ve Terakki ideologists wrote many articles in the press in order to introduce and adopt the national economy to the Ottoman public, and led to the emergence of many journals that adopted this idea. One of these journals is Journal of Economics. Journal of Economics has been a publishing organ directly supported by the Committee of Union and Progress and has pursued a publishing policy that shapes and directs the party's economic policies. In this study, the publication policy of Journal of Economics was researched and the economic problems of the Ottoman Empire were examined in the light of the articles published in the journal. In the study, the depiction method was applied and the economic problems of the period were explained.
II. Meşrutiyet’in ilanıyla yönetime geçen İttihat ve Terakki Partisi’nin amaçlarından biri Osmanlı Devleti’nde kalkındırmayı sağlamak olmuştur. Öncelikle liberalizm doğrultusunda politikaları uygulayan parti yönetimi, 1912’den sonra hem Avrupa devletlerin dışlayıcı politikaları hem de Balkan sendromu sonrası yaşanan kırılmalar neticesi politikalarını Türkçülük görüşü doğrultusunda şekillendirmiştir. 1912’den sonra İttihat ve Terakki Partisi’nin iktisadi politikaları da milli iktisat görüşü ışığında uygulanmıştır. Partinin ana amacı Osmanlı Devleti’nde orta sınıfı yaratarak milli sermayenin oluşumunu temin etmek ve bu doğrultuda tarım ve endüstri üretimini artırmak olmuştur. İttihat ve Terakki ideologları, Osmanlı kamuoyuna milli iktisadı tanıtmak ve benimsetmek amacıyla basında birçok yazı kaleme almış ve bu düşünceyi benimseyen birçok derginin çıkışını sağlamıştır. Bu dergilerden biri de İktisadiyat Mecmuası’dır. İktisadiyat Mecmuası, İttihat ve Terakki Partisi’nin doğrudan desteklediği bir yayım organı olmuş ve partinin iktisadi politikalarını şekillendiren ve yönlendiren bir yayım politikası gütmüştür. Bu çalışmada İktisadiyat Mecmuası’nın yayım politikası araştırılmış ve dergide çıkan yazılar ışığında Osmanlı Devleti’nin ekonomik sorunları incelenmiştir. Çalışmada tasvir yöntemi uygulanmış ve dönemin ekonomik sorunları anlatılmıştır.