Evaluation of Different Periodontopathogens Phagocytosis by RAW 264.7 Macrophages


BALCI N., SALEHLİ A., TOKSÖZ E. B., ÇETİN M., YILMAZ M., ER S.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, vol.41, no.3, pp.223-229, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 41 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.223-229
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objectives: Periodontitis is a chronic inflammatory disease in which specific periodontopathogens play a role in the advanced tissue loss process. The phagocytosis of invading bacteria by macrophages is important for resolution of inflammation in chronic inflammatory diseases. Little is known about the different bacteria strains and their attitude towards phagocytosis process in periodontal disease. We aimed to investigate the phagocytosis of Enterococcus faecalis and Prevotella intermedia for better understand the role of specific pathogenic behaviors of different strains on periodontitis.Methods: E. faecalis and P. intermedia were incubated with RAW 264.7 macrophages at 37°C and 5% CO 2 for 1 hour. A flow cytometric method was used to measure phagocytosis of fluorescently labeled bacteria. Results: The study included clinical isolates of E. faecalis and P. intermedia. Data obtained showed that E. faecalis was significantly resistant to phagocytosis by RAW 264.7 macrophages but not P. intermedia (p <0.05). Conclusion: This study suggests that there is a difference in susceptibility to phagocytosis by macrophages between different strains of bacteria which are seen in the periodontal disease pathogenesis and there is a resistance of E. faecalis to phagocytosis.
Amaç: Periodontitis, spesifik periodontal patojenlerin ileri doku kaybına neden olduğu kronik inflamatuar bir hastalıktır. Kronik inflamatuar hastalıklarda, bakterilerin makrofaj gibi özel fagositik hücreler tarafından fagositozu, inflamasyonun çözünmesi için önemlidir. Periodontal hastalıklardaki çeşitli bakteriler, fagositoz mekanizmasına karşı farklı davranışlar sergileyebilmektedir ve bununla ilgili bilgiler sınırlıdır. Bu nedenle farklı suşların spesifik patojenik davranışlarının periodontitisteki rolünü daha iyi anlamak için Enterococcus faecalis ve Prevotella intermedia'nın fagositozunu araştırmayı amaçladık.Yöntem: Çalışmada E. faecalis ve P. intermedia ağız klinik izolatları, RAW 264.7 makrofaj hücreleriyle 37 ° C ’de % 5 CO2ortamında 1 saat inkübe edilmiştir. Floresanla etiketlenen bakterilerin fagositozunu ölçmek için akım sitometrisi yöntemi kullanılmıştır.Bulgular: Çalışmada elde edilen veriler, E. faecalis bakterisinin RAW 264.7 makrofaj hücreleri tarafından fagositoza önemli ölçüde dirençliolduğunu, ancak P. intermedia'nın dirençli olmadığını göstermiştir (p <0.05).Sonuç: Bu çalışma, periodontal hastalık patogenezinde görülen farklı bakteri türlerinin makrofajların fagositozuna yatkınlığıarasında bir fark olduğunu göstermektedir ve E. faecalis fagositoza karşı direnç göstermektedir.