The Surgical Outcomes of Transcanalicular Multidiod Laser Dacryocystorhinostomy Treatment in Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction


BULUT A., ÖNER V.

MN Oftalmoloji, vol.26, no.4, pp.174-178, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: MN Oftalmoloji
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.174-178
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: To evaluate the surgical outcomes of transcanalicular multidiod laser dacryocystorhinostomy treatment in acquired nasolacrimal duct obstruction.Material and Method: In this retrospective study, we included patients with epiphora complaints due to obstruction at the distal part of the joint canalicule who underwent transcanalicular multidiod laser dacryocystorhinostomy surgery and placement of bicanalicular silicone tube. In the postoperative period we performed nasolacrimal duct lavage to control the patency of the passage. We noted changes in symptoms and signs.Results: Transcanalicular multidiod laser dacryocystorhinostomy was applied to 49 patients (35 female and 14 male). Fifty eyes of 49 patients underwent transcanalicular multidiod laser dacryocystorhinostomy surgery and silicone tube intubation. The mean age of the patients was 50.00±14,299 years. Mean follow-up was 14.08±7042 months. The average removal time of the silicone tube was 3.42± 0.906 months. The success rate was 56% (28/50).Conclusion: Although transcanalicular multidiod laser dacryocystorhinostomy surgery seems aesthetic, safe, rapid and repeatable but it’s surgical success rates were inefficient
Amaç: Edinilmiş primer nazolakrimal kanal tıkanıklığı tedavisinde transkanaliküler multidiod lazer dakriyosistorinostomi ameliyat sonuçlarının değerlendirilmesi.Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, epifora şikayeti ile başvuran ve muayenede ortak kanalikülün distalinde tıkanıklık tespit edilerek transkanaliküler multidiod lazer dakriyosistorinostomi cerrahisi ve bikanaliküler silikon tüp yerleştirilmesi ameliyatı uygulanan hastalar dahil edildi. Postoperatif dönemde yapılan kontrollerde pasajın açık olup olmadığı nazolakrimal kanal lavajı ile kontrol edilip semptom ve bulgulardaki değişiklikler sorgulandı. Tüplerin çıkarılma süreleri ayrıca kaydedildi.Bulgular: Transkanaliküler multidiod lazer dakriyosistorinostomi uygulanan toplam 49 hastanın 35’i kadın 14’ü erkekti. 49 hastanın 50 gözüne transkanaliküler multidiod lazer dakriyosistorinostomi cerrahisi ve bilateral silikon tüp entübasyonu yapıldı. Hastaların yaş ortalaması 50.00±14.299 yıl idi. Ortalama takip süresi 14.08±7.042 ay idi. Slikon tüplerin çıkarılma süreleri ortalama 3.42±0.906 ay idi.Takip sonrası 49 hastada başarı oranı %56 (28/50) olarak saptandı.Sonuç: Transkanaliküler multidiod lazer dakriyosistorinostomi ameliyatı estetikliği, kolaylığı, hızlı ve tekrarlanabilirliği yönü ile cazip görünse de cerrahi başarı oranı istenilen düzeyde çıkmamıştır.