Icdas II Kriterleri (Uluslararası Çürük Tespit ve Değerlendirme Sistemi)


DİKMEN B.

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, vol.49, no.3, pp.63-72, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 49 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.63-72
  • Keywords: Dental caries, detection, assessment, ICDAS II
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

The International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) is a clinical scoring system which allows detection and assessment of caries activity. ICDAS was developed for use in clinical research, clinical practice and for epidemiological purposes. A recent review of caries detection criteria systems found that there were inconsistencies among the research criteria for caries measuring systems. There is a need to an uniform system which allows comparison of data collected in different researches. ICDAS allows detection of caries process at every stage and characterization of the caries activity status of lesion. Later, the criteria were modified and ICDAS II created. The aim of this review is to inform about the ICDAS II and make a comparison between ICDAS II criteria and other caries detection systems
ICDAS diş hekimliği eğitiminde, klinik uygulamalarda, araştırmalarda ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmak üzere oluşturulmuş, diş çürüklerinin tespit ve değerlendirilmesini sağlayan bir klinik skorlama sistemidir. Diş çürüklerinin saptanmasıyla ilgili tüm kriterler gözden geçirildiğinde, çürüğün derecesinin belirlendiği ölçümler için olan araştırma kriterleri arasında oldukça tutarsızlıklar olduğu fark edilmiştir. Farklı çalışmalarda bulunan çürük verilerinin karşılaştırılabilirliğini sağlayabilmek için çürük ölçüm konusunda tek ve düzenli bir sisteme ihtiyaç olduğuna karar verilmiştir. ICDAS kriterleri diş sert dokusundaki çürüğü hangi seviyede olursa olsun net olarak tespit edebilmektedir ve çürüğün zaman içerisindeki değişikliklerini (aktivitesini) izleyebilmektedir. Bir süre sonra bu kriterlerin geliştirilmesi ile ICDAS II sistemi belirlenmiştir. Bu derlemenin amacı ICDAS II kriterlerini tanıtmak ve bu kriterleri var olan diğer sistemlerle karşılaştırmaktır