MEASURING PERFORMANCE OF TURKISH PARTICIPATION BANKS WITH GREY RELATION ANALYSIS


Creative Commons License

GÜNDOĞDU A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.17. UİK Özel Sayısı, pp.201-214, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

It is important to measure and analyze the financial performance of banks because of the intense competition in our country. The performances of the banks can be measured by various methods. Multiple decision making methods are frequently used in recent times. The aim of this study is to measure the financial performances of participation banks in Turkey between 2010 and 2017 years by grey relation analysis. There are five participation banks in Turkey as of 2017. Bank Asya has not been included in the study. Five participation banks were analyzed with fifteen financial ratios. According to the results of 2017 financial performance, Türkiye Finans Participation Bank ranked first and Albaraka Türk Participation Bank ranked last. The financial performance of banks is generally unstable. It is observed that the Vakıf Participation Bank and Ziraat Participation Bank, which entered the participation banking system, changed the financial performance balances especially for Albaraka Türk Participation Bank.
Ülkemizde bankaların yoğun rekabet içinde olmaları sebebi ile finansal performanslarının ölçülmesi ve analizedilmesi önem taşımaktadır. Bankaların performansları çeşitli yöntemler ile ölçülebilir. Çoklu karar vermeyöntemleri son zamanlarda sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Bu çalışmanın amacı da Türkiye’de faaliyetgösteren katılım bankalarının 2010-2017 yıllarına ait finansal performanslarını gri ilişki analizine göreölçmektir. Türkiye’de 2017 yılı itibari ile katılım bankası sayısı beştir. Çalışmaya kapatılan Bank Asya dahiledilmemiştir. Analizde beş katılım bankası, on beş finansal oran ile incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda2017 yılında finansal performans sıralamasında Türkiye Finans Katılım Bankası’nın ilk sırada, Albaraka TürkKatılım Bankası’nın ise son sırada yer aldığı görülmektedir. Analize göre katılım bankalarının finansalperformanslarının sırası genelde istikrarsızdır. Katılım bankacılığı sistemine giren Vakıf Katılım ve Ziraat KatılımBankalarının özellikle Albaraka Türk Katılım Bankası için dengeleri değiştirdiği görülmektedir.