Cellular Immune Response After Laparoscopıc and Open Surgery in Different Age Groups of Rats


ÖZTAŞ T., BIÇAKÇI Ü., RIZALAR R., FIŞGIN T.

Kocaeli Tıp Dergisi, vol.10, no.Ek 2, pp.12-16, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: Ek 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Kocaeli Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.12-16
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

INTRODUCTION: The aim of this study to compare the cellular immun changes of laparoscopic and open access surgery in different age groups of rats. METHODS: Animal model was consisted of 24 Wistar albino healthy female rats. They were divided into three groups; infant (n=8), prepubertal (n=8), adult (n=8). The groups were further divided into 2 subgroups as a laparatomy (n=4) and laparoscopy (n=4). The rats underwent either laparatomy or laparoscopy. The laparatomy was made using a midline incision. The laparoscopy was performed through the umbilical port. Both laparatomy and laparoscopy were diagnostic. T lymphocyte subgroups (CD3,CD4,CD8) and CD4/CD8 ratio were measured pre and 24 hours postoperatively RESULTS: There was no statistically significant difference in serum CD3,CD4,CD8 count and CD4/CD8 ratio measured after laparoscopic and open surgery in all age groups to evaluate cellular immune response (P> 0.05). DISCUSSION AND CONCLUSION: Open surgery and laparoscopy were not superior to each other in terms of changes in the postoperative cellular immune response in different age groups.
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı farklı yaş gruplarındaki sıçanlarda açık ve laparoskopik cerrahi sonrası hücresel immun yanıttaki değişiklikleri karşılaştırmaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 24 adet Wistar albino cinsi sağlıklı dişi sıçan kullanıldı. Denek hayvanları üç gruba ayrıldı. Yavru (n=8), prepuberte (n=8), erişkin (n=8) Her grupta laparotomi (n=4) ve laparoskopi (n=4) olarak iki subgruba ayrıldı. Laparotomi orta hat kesisi ile gerçekleştirildi. Laparoskopi göbekten yerleştirilen trokar aracılığıyla yapıldı. Laparotomi ve laparoskopi tanısal amaçlı yapıldı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ilk 24 saatte T lenfosit subgrupları (CD3+ T lenfosit, CD4+ T lenfosit, CD8+ T lenfosit) ve CD4/CD8 oranı ölçüldü. BULGULAR: Tüm yaş gruplarında açık ve laparoskopik cerrahi sonrası serum CD3+ T lenfosit, CD4+ T lenfosit, CD8+ T lenfosit sayısı ve CD4/CD8 oranı açısından istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). TARTIŞMA ve SONUÇ: Farklı yaş gruplarında postoperatif hücresel immun yanıttaki değişiklikler açısından açık ve laparoskopik cerrahinin biribirine üstünlükleri saptanmamıştır.