ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZDA CERRAHİ SONRASI OMUZ DENGESİZLİĞİNİN HASTANIN TEDAVİDEN MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ


GÜLER O., BAYRAM E., YILMAZ M., ERDIL M. E., AKIN UGRAS A., MAHİROĞULLARI M.

Journal of Turkish Spinal Surgery, vol.26, no.3, pp.191-196, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Journal of Turkish Spinal Surgery
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.191-196
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: We aimed to evaluate whether there is a relation between the level of shoulder imbalance after scoliosis surgery and patients' satisfaction with treatment.Materials and methods: Twenty-three patients with adolescent idiopathic scoliosis (18 females, 5 males; mean age, 15.9 years; age range, 13-24 years), who were treated by posterior instrumentation and fusion and followed up for an average of 35.4 months (range, 24-67 months) postoperatively, were included in this retrospective clinical study. In order to evaluated shoulder balance on coronal plane, three parameters were measured on postoperative radiography: first rib angle, radiographical shoulder height, and clavicle angle. For the assessment of patients' satisfaction with scoliosis surgery, Scoliosis Research Society (SRS)-22r Patient Questionnaire was used.Results: Fusion was obtained in all patients. On radiography, mean first rib angle was 2.5º±2.8º, shoulder height was 6.0±5.4 mm, and clavicle angle was 1.7º±1.5º. The mean values for SRS22r domain scores were between 3.3 and 3.8, being lowest for mental health and highest for pain and self-image. There was no significant correlation between radiographic parameters and total or domain scores of SRS-22r.Conclusions: Shoulder imbalance is a common undesirable effect of correcting thoracic curve in surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis. However, unless it is severe, shoulder imbalance does not cause patient dissatisfaction.
Amaç: Bu çalışmada skolyoz cerrahisi sonrası oluşan omuz dengesizliğinin düzeyi ile hastaların tedaviden memnuniyeti arasında bir ilişki olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık. Materyal-Metod: Bu retrospektif klinik çalışmaya, posterior enstrümentasyon ve füzyon ile tedavi edilen ve cerrahi sonrası ortalama 35.4 ay (aralık, 24-67 ay) izlenen 23 adölesan idiyopatik skolyoz hastası (18 kadın, 5 erkek; ortalama yaş, 15.9 yıl; yaş aralığı, 13-24 yıl) dahil edildi. Koronal düzlemde omuz dengesini değerlendirmek için, posoperatif radyografide üç parametre ölçüldü: ilk kaburga açısı, radyografik omuz yüksekliği ve klavikula açısı. Hastaların skolyoz cerrahisinden memnuniyetlerini değerlendirmek için, Skolyoz Araştırma Derneği (SRS)-22r Hasta Anketi kullanıldı.Bulgular: Tüm hastalarda füzyon sağlanmıştr. Radyografide ortalama ilk kaburga açısı 2.5º±2.8º, omuz yüksekliği 6.0±5.4 mm ve klavikula açısı 1.7º±1.5º ölçülmüştür. Ortalama SRS-22r domain skorları 3.3 ile 3.8, arasında değişirken, en düşük skor mental sağlık, en yüksek skor ise ağrı ve kendi imaj/görüşü için kaydedilmiştir. Radyografik parametreler ile SRS-22r toplam ve domain skorları arasında anlamlı korelasyon bulunamamıştır.Sonuç: Adölesan idiyopatik skolyozda cerrahisinde torasik eğriliğin düzeltilmesinin sıkça rastlanan istenmeyen etkisi omuz dengesizliğidir. Ancak bu dengesizlik şiddetli olmadığı sürece, hastalarda tedaviden memnuniyetsizliğe neden olmaz.