Ventral konjenital penil kurvatür tedavisinde modifiye Nesbit prosedürü Nörovasküler demetin disseksiyonunda iki farklı tekniğin sonuçları


AKBULUT M. F., AKMAN T., KÜÇÜKDURMAZ F., ORTAÇ M., AYTAÇ Ö., AMASYALI A. S., ...More

21. ULUSAL TÜRK ÜROLOJİ KONGRESİ, Turkey, 30 October - 03 November 2010

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes