The comparison of ultrasonography-guided transversus abdominis plane block and wound infiltration for pediatric inguinal hernia repair: Randomized clinical study


YAYIK A. M., EKİNCİ M., GÖLBOYU B. E., ERGÜNEY Ö. D., ÇELİKKAYA M. E., AHISKALIOĞLU E. O., ...More

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, vol.7, no.3, pp.203-208, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.203-208
  • Keywords: Ultrasonography, transversus abdominis plane block, inguinal hernia, postoperative analgesia
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Postoperative analgesic effect of transversus abdominis plane (TAP) block in patients undergoing abdominal surgery has been debatable. The aim of this study was to compare the analgesic effect of ultrasound guided TAP block and wound infiltration in pediatric patients undergoing inguinal herniorrhaphy.Methods: After ethical board approval, 60 children between 3 and 8 years of age undergoing unilateral inguinal hernia repair were randomized to TAP block (Group TAP, n=30) or to wound infiltration (Group infiltration, n=30). Group TAPB received ultrasound- guided TAP block with 0.25% bupivacaine 0.5 ml/kg and Group C received wound infiltration with 0.25% bupivacaine 0.5 ml/kg before surgery. Pain scores (Wong-Baker Faces), parental satisfication, block complications and additional analgesia requirements were recorded. Results: Compared with the infiltration group, the pain scores were statistically lower in the TAPB group during the first 12 hours (p<0.05). The additional analgesia requirement was statistically lower in the TAPB group than Group infiltration group (10/30 vs 18/30 respectively, Alındığı tarih: 24.07.2017 p=0.038). Parental satisfaction was statistically higher in the Group TAPB than Group infiltration (p<0.001). Kabul tarihi: 18.09.2017 Conclusion: Despite the postoperative effect of TAP block is debatable; ultrasound- guided TAP block Yazışma adresi: Yrd. Doç. Dr. Ali Ahıskalıoğlu, reduces postoperative pain after pediatric inguinal hernia repair compared to wound infiltration.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji.
Amaç: Transversus abdominis plan (TAP) blokun postoperatif analjezik etkinliği abdominal cerrahi geçirecek olan hastalarda tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, inguinal herni tamiri yapılan pediyatrik hastalarda ultrasound eşliğinde yapılan TAP blok ile yara yeri infiltrasyonunun analjezik etkinliğini karşılaştırmaktır.Yöntem: Etik onam alındıktan sonra 3-8 yaş arası, tek taraflı inguinal herni onarımı yapılacak olan 60 hasta randomize olarak TAP blok (Grup TAP, n=30) veya yara yeri infiltrasyonu (Grup infiltrasyon, n=30) olarak iki gruba ayrıldı. TAPB grubuna ultrason eşliğinde 0,5 ml/kg olacak şekilde %0,25'lik bupivakain, Grup C'ye ise 0,5 ml/kg olacak şekilde 0,25'lik bupivakain cerrahi öncesi uygulandı. Ağrı skorları (Wong-Baker Yüz Skalası), aile memnuniyeti, blok komplikasyonları ve ek analjezik gereksinimi kaydedildi.Bulgular: İnfiltrasyon grubu ile karşılaştırıldığında, ilk 12 saatteki ağrı skorları TAPB grubunda istatistiksel olarak daha düşüktü (p<0,05). Ek analjezik gereksinimi TAPB grubunda, infiltrasyon grubuna göre istatistiksel olarak daha düşüktü (10/30 vs 18/30 sırasıyla, p=0,038). Aile memnuniyeti TAPB grubunda, Grup infiltrasyona göre istatistiksel olarak daha fazlaydı (p<0,001). Sonuç: TAP bloğun postoperatif analjezik etkinliği tartışmalı olmasına rağmen, pediyatrik inguinal herni tamirinde ultrason eşliğinde uygulanan TAP blok yara yeri infiltrasyonuna göre ağrı skorlarını anlamlı derecede azaltmaktadır.