Determination of the right medical equipment supplier using the EDAS and WASPAS methods


Creative Commons License

ÖZBEK A., ÖZBEK M. A.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.144-158, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study was to determine the most appropriate supplier for the medical equipment to be used in cervical disc herniation, lumbar disc herniation, and spine surgeries in a health institution. The supplier was also to provide maintaining services. Thus, determination of the proper supplier was of great importance for the health institution to maximize the satisfaction of the physicians and the patients. It was considered to be a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) problem, so the Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA), Evaluation based on Distance from Average Solution (EDAS), and Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) methods were used in an integrated way in the determination process. While the SWARA method was employed in determining the weights for the criteria, the EDAS and WASPAS methods were used in the evaluation process. A sensitivity analysis was also made to reveal the possible effects of the weights on supplier selection. The results demonstrated that the best supplier was T1 according to EDAS, and T2 according to WASPAS, while T3 was in the last place according to both methods.
Bu çalışmanın amacı bir sağlık kuruluşunda yapılan boyun fıtığı, bel fıtığı ve omurga ameliyatlarında kullanılacak olan tıbbi malzemeler için en uygun tedarikçi firmayı belirlemektir. Bu süreçte malzemelerin uygun şekilde tedarikine ilave olarak tedarikçi firmanın da hizmet vermesi gerekmektedir. Bu nedenle kuruluş için, hekim ve hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracak tedarikçiyi belirlemek çok önemli olmaktadır. Bu süreç çok kriterli karar verme (ÇKKV) problemi olarak da görülmektedir. Bu nedenle problemi çözmek için ÇKKV yöntemlerinden Step-Wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA), Evaluation based on Distance from Average Solution (EDAS) ve Weighted Aggregated Sum Product ASsessment (WASPAS) yöntemleri bütünleşik olarak kullanılarak en uygun tedarikçi firma belirlenmiştir. SWARA ile kriter ağırlıkları belirlenirken, EDAS ve WASPAS yöntemleri ile tedarikçiler, kriterler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Ayrıca duyarlılık analizi yapılarak kriter ağırlıklarının tedarikçi seçimindeki olası etkileri ortaya çıkarılmıştır. Yöntemlerin uygulanması neticesinde en uygun tedarikçinin EDAS’a göre T1, WASPAS’a göre ise T2 olduğu belirlenmiştir. T3 her iki yönteme göre de son sırada yer almıştır.