-


ALKAN H., ATEŞ N.

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.14, no.1, pp.55-70, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Çağdaş Yerel Yönetimler
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.55-70
  • Istanbul Medipol University Affiliated: No

Abstract

The aim of this paper is to determine the group conscious and the tendency of institutional pressure group in Turkish bureaucracy by undertaking an empirical study. First of all, it analyzes the theory of pressure group via the approaches of pluralist group scholars. Then, in terms of this theoretical context, it examines the data gathered from empirical research conducted on managers and other personnel of Istanbul Water and Drainage Enterprise (ISKI), a sub institutional agency of Istanbul Metropolitan Municipality.
Çalışma, Türk kamu bürokrasisinde grup bilincini ve baskı grubu eğilimini bir alan araştırması kapsamında belirlemek amacındadır. Bu amaçla öncelikle, bas­kı grubu teorisi, çoğulcu grup teorisyenlerinin yaklaşımları ışığında analiz edil­mektedir. Daha sonra bu teorik çerçeve ışığında İstanbul Büyükşehir Belediye­sine bağlı bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü'nde yöne­tici ve çalışanlar üzerinde yapılan bir anket uygulamasının sonuçlan incelen­mektedir.