Evaluation of familial risk factors and serum lipid profiles of obese children


GÜVEN F., NUHOĞLU Ç., CERAN Ö., GAFFARİ D., DEMİRTUNÇ R.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.49, no.1, pp.29-49, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Children with a body mass index >27 who had referred to our clinic between February to November 2007 were studied with respect to their lipid profile, and their waist length. The children&#8217;s parents, grandparents, uncles and aunts were also studied with respect to their lipid profiles and blood glucose levels, presence of chronic illnesses in the family like coronary artery diseases, acute coronary syndrome, diabetes, hypertension, were also studied. Their smoking habits were analyzed. The body mass indexes were also measured. The children&#8217;s age was 2-15 years. There were 46 patients (26 girls, 20 boys). The LDL cholesterol levels of children were found to be closely related to their father&#8217;s total cholesterol levels (p<0.001). No significant correlation was detected with respect to other parameters between children and their parents (p>0.05). In conclusion; the lipid profile of the patients were found to be parallel to their fathers. This would hold light to similar correlations between children and other relatives that would be in larger populations.
Kliniğimize 1 Kasım 2007 tarihinden önceki 9 aylık dönemde başvuran, vücut kitle indeksi 27’nin üzerinde olan 2-15 yaş arasındaki 26’sı kız, 20’si erkek toplam 46 çocukta lipid profili, bel çevresi, olguların hayatta olan anne, baba, babaanne, büyükbabaları, dayı, amca teyze, halalarının lipid profili, kan şekerleri düzeyleri incelendi. Ailede daha önce koroner arter hastalığı, aku koroner sendrom geçirme öyküsü, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar varsa kayıt edildi. Sigara içme anamnezleri alındı, vücut kitle indeksleri ölçüldü. Çocukların LDL kolesterol düzeyleri ile babalarının tota kolesterol düzeyleri arasında pozitif yönde istatistikse olarak ileri derecede anlamlı ilişki bulundu (p<0,001) Diğer parametreler açısından ebeveyn ve yakınlarla çocukların parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05). Sonuç olarak özellikle babaların kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinden biri olan yüksek lipid profillerinin çocuklarıyla parallellik gösterdiği, daha geniş serilerde yapılabilecek araştırmalarla çocukla diğer aile yakınlar arasında da olası risk faktörlerinin ilişkilendirilebileceğ sonucuna varıldı.