Teachers' Opinions on Being Exposed to Bullying of Students With Intellectual Disability in Inclusive Classes


Creative Commons License

YILMAZ Z. H., MALKOÇ A.

Trakya Eğitim Dergisi, vol.10, no.1, pp.92-111, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.24315/tred.540609
  • Journal Name: Trakya Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.92-111
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to determine the teachers’ opinions about peer bullying experienced by the children with intellectual disability at inclusive classes from typically developing students. Of the qualitative research methodologies, case study design was used in this study. The study group consists of 32 classroom teachers working at 15 state primary schools in Edirne. The data was collected by semi-structured interview technique. As a result of this research, themes on the teachers’ perceptions, their observations and their solutions for bullying were created. Most of the teachers expressed family characteristics as the reason for peer bullying. They stated that students with intellectual disability were exposed to all types of bullying (physical, verbal, social) and added that the most commonly observed type of bullying was verbal bullying. They reported that bullying was frequently practiced by classmates. As a solution to peer bullying, teachers stated that they were working on informing, warning and empathizing studies. The findings also suggest that studies should be conducted to prevent peer bullying applied to students with intellectual disability.
Bu araştırmada, kaynaştırma sınıfına devam eden zihinyetersizliği olan öğrencilere normal gelişim gösteren öğrencilertarafından uygulanan akran zorbalığına ilişkin öğretmengörüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırmayöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanınçalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Edirne İlMilli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 15 ilkokulda görev yapan, 32sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, yarı yapılandırılmışgörüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda,öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin algıları, gözlemleri veçözümleri temaları oluşturulmuştur. Öğretmenler akranzorbalığının sebebi olarak en sık ailevi özellikleri dilegetirmişlerdir. Zihin yetersizliği olan öğrencilerin tüm zorbalıktürlerine (fiziksel, sözel, sosyal) maruz kaldığını ve en sıkgözlenen zorbalık türünün sözel zorbalık olduğunu ifade etmişler;zorbalığın sıklıkla sınıf arkadaşları tarafından uygulandığınıbelirtmişlerdir. Akran zorbalığına ilişkin çözüm olaraköğretmenler bilgilendirme, uyarma ve empati kurdurmaçalışmalarını yaptıklarını dile getirmişlerdir. Elde edilen bulgular,zihin yetersizliği olan öğrencilere uygulanan akran zorbalığınıönlemeye yönelik çalışmalar yürütülmesi gerekliliğini ortayakoymaktadır.