A JOURNAL APPROACHING WORKERS' PROBLEMS FROM A NATIONAL PERSPECTIVE IN THE II. CONSTITUTIONAL PERIOD: SAY U AMEL


DEMİR K.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, no.43, pp.51-90, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

With the declaration of the II. Constitutional Monarchy, there was a revival in the press, and many magazines were published one after another. In this direction, Say u Amel came out in 1910. The aim of the study is to determine the publication policy in the light of all issues of the journal. Although Say u Amel is a workers' magazine, it has addressed all economic problems and offered solutions. Say u Amel has given the economic and labor problems from a national point of view. The magazine did not defend socialism, only informed its readers about moderate socialism. He gave workers' problems from a national perspective, not from an international perspective. In addition to the problems of workers, articles on economic issues such as industry, capital, education and agriculture were also seen in the magazine, and he gave these issues from a national point of view. Ethem Nejat and Mustafa Suphi, who wrote articles in the magazine and are known as socialists, are seen as Turkist intellectuals who did not adopt socialism in these years and had close relations with the Committee of Union and Progress. In this study, the method of description was applied, and the economic problems of the Ottoman Empire were given in the light of Sa'y u Amel in line with the historical process.
II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle basında bir canlanmaya yaşanmış ard ardına birçok yayın çıkmıştır. Bu süreli yayımlar ülkenin sorunları hakkında görüş belirtmiş ve halkı bu konuda bilgilendirmiştir. Yayımların değindiği ya da çıkış amacının nedenlerinden biri de ülkenin iktisadi sorunlarıdır. Osmanlı Devleti’nin iktisaden geri olması ve kalkınmak için birçok iktisadi girişimde bulunması iktisadi konuların basında genişçe yer almasına neden olmuştur. Bu doğrultuda 1910’da Say u Amel dergisi çıkmıştır. Çalışmanın amacı derginin tüm sayıları incelenerek yayım politikasını belirlemektir. Say u Amel, bir işçi dergisi olmasına karşın tüm iktisadi sorunlarına değinmiş ve çözüm önerileri getirmiştir. Say u Amel iktisadi ve işçi sorunları milli bir bakış açısıyla değerlendirmiş ve sosyalizmi savunmamıştır. Ilımlı sosyalizm hakkında okurlarını bilgilendirmiş ve işçi sorunlarını enternasyonel değil milli bakış açısıyla değerlendirmiştir. Dergide işçi sorunları yanında sanayi, sermaye, eğitim ve tarım gibi birçok iktisadi konuda yazılar görülmüş ve bu konular da milli iktisat bakış açısıyla verilmiştir. Dergide yazı yazan ve sosyalist olarak bilinen Ethem Nejad ve Mustafa Suphi halen sosyalist olmamış, İttihat ve Terakki’yle yakın bağları olan Türkçü aydınlardır. Derginin yazar kadrosunda aynı zaman da A. Ferid ve Ahmet Agayef gibi diğer