Ambulance Diversion: A Solution or Problem?


Creative Commons License

CEYHAN M. A., DEMİR G. G.

Namık Kemal Tıp Dergisi, vol.9, no.1, pp.24-30, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Aim: Ambulance diversion (AD) is defined as redirection of ambulance to an emergency department (ED) different from the initially intended ED with the purpose of both appropriate use of hospital sources for selected patients and relief of ED overcrowding. In the present study, the authors sought to perform a comprehensive analysis of ADs in Ankara, the capital city of Turkey. Materials and Methods: In this retrospective study, a comprehensive analysis of reasons for AD and the disposition data in the receiving hospital of patients diverted by ambulances of Ankara 112 Emergency Medical Service throughout 2014 (01 January-31 December 2014) was performed. Results: A total of 174.669 patients were transferred by ambulance to EDs and of those 1.300 ADs (0.74%) occured. The causes of AD were respectively lack of bed in intensive care unit (ICU), inpatient care ward or EDs (639 AD, 49.1%), shortage of on-call specialist doctors (242 AD, 18.6%), and insufficent radiology, laboratory equipment and other resources (174 AD, 13.3%). Conclusion: Unavailability of patient beds in EDs, ICUs or inpatient clinics are the most common causes of AD
Amaç: Ambulans diversiyonu (AD) acil servislerin (AS) aşırı yoğunluğunu hafifletmek ve hastane kaynaklarının en uygun şekilde kullanılması amacıyla ambulansla alandan nakledilen seçilmiş bazı hastaların başlangıçta götürülmesi planlanan hastane AS’den farklı bir hastanenin AS’e yeniden yönlendirilmesi olarak tanımlanır. Bu çalışmada Türkiye’nin Başkenti Ankara’da hastanelerin AS’lerinden yapılan AD’larının kapsamlı analizi yapıldı.Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada 1Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Ankara 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ambulansları’yla başka hastane acil servisine yönlendirilen hastaları alan hastane sonuçları, AD nedenleri, tanı ve demografik özellikleri araştırıldı.Bulgular: Toplam 174.669 hasta ambulanslarla hastane AS’lerine nakledildi ve 1.300 (%0,74) AD’u yapıldı. Kadın hastaların sayısı 692 idi (%53,2). Başlıca hasta AD sebepleri yoğun bakımlarda, hastane servislerinde ve AS’lerinde yer olmaması (639 AD, %49,1), nöbetçi uzman doktorun olmaması (242 AD, %18,6), ve radyoloji, laboratuvar tetkikleri ve diğer kaynakların yetersizliğiydi (174 AD, %13,3).Sonuç: AS’lerde, yoğun bakımlarda ve hastane servislerinde yer olmaması AD’nun en sık nedenidir.