Sabit Ortodontik Tedavi Sırasında Çekimli ve Çekimsiz Hastalarda Ağrı ve Çiğneme Hassasiyetinin Değerlendirilmesi


SAYAR G.

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, vol.51, no.2, pp.23-28, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 51 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-28
  • Keywords: Orthodontic treatment, brackets, pain, mastication, tooth extraction
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The aim of this study was to evaluate the differences in pain perception and chewing sensitivity between extraction and non-extraction patients. Subjects and Methods: Thirty orthodontic patients (11 males, 19 females) were included in this study who were classified as extraction (n=15; 6 males, 9 females) and nonextraction patients (n=15; 7 males, 8 females). The mean age of patients were 15.10±1.83 years in non-extraction group and 15.44±0.75 years in extraction group. The patients were asked to complete the Visual Analogue Scale (VAS) questionnaire and they were asked to mark the presence or absence of sensitivity during 7 days after the first arch wire placement. Pain intensity comparison between groups was performed using the Mann-Whitney U test. The Friedman test was used to analyze within-group differences over time.Results: There were no significant differences in pain scores between the groups. Pain levels significantly decreased between day 1 and day 3 in both the groups. No differences were found in the chewing sensitivity between the non-extraction and extraction groups.Conclusion: No difference in the pain perception was observed between the extraction and non-extraction patients during the 7 days after arch wire placement
Amaç: Bu çalışmanın amacı çekimli ve çekimsiz ortodontik tedavi hastalarında ağrı ve çiğneme hassasiyetindeki farklılığın değerlendirilmesidir. Bireyler ve Yöntem: Çalışmaya çekimli (n=15; 6 erkek, 9 kadın) ve çekimsiz (n=15; 7 erkek, 8 kadın) olarak sınıflanan 30 ortodonti hastası (11 erkek, 19 kadın) dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalamaları çekimsiz hasta grubunda 15,10±1.83 yıl, çekimli hasta grubunda ise 15,44±0.75 yıldır. Hastalar ilk ark telinin takılmasını takip eden 7 gün boyunca bir Görsel Analog Skala anketi üzerinde ağrı ve çiğneme hassasiyetinin var olup olmadığını işaretlemişlerdir. Gruplar arası ağrı şiddetinin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U test kullanılmıştır. Grup içi farklılıkların karşılaştırılmasında Friedman testi kullanılmıştır. Bulgular: Ağrı skorlarında gruplar arasında farklılık bulunmamıştır. Her iki grupta da ağrı seviyeleri 1. ile 3. gün arasında anlamlı oranda düşmüştür. Çekimli ve çekimsiz gruplar arasında çiğneme hassasiyetinde farklılık bulunmamıştır. Sonuç: Ark teli yerleştirilmesini takiben 7 gün boyunca ağrı algısında çekimli ve çekimsiz hastalarda bir farklılık bulunmamıştır