Okul Öncesi Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama ve Uygulama Sürecinde Karşılaştıkları Güçlükler


, Aslan Y. G., Gündoğdu Kılıçarslan E.

ERPA: International Congress on Education, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 22 - 25 September 2022, pp.15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Lefkoşa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.15
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Özel gereksinimli bireylerin gelişme göstermeleri için okul öncesi dönemden başlayarak kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında tipik gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim almaları önemlidir. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının başarısında ise okulöncesi öğretmenlerinin nitelikli uygulamalarının yanı sıra pek çok farklı etmenin rolü söz konudur. Uygulanabilir bir bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlamak ve bu BEP’i uygulamak bu etmenlerden birisidir. Bu çalışmanın amacı, sınıfında özel gereksinimli öğrencisi olan okulöncesi öğretmenlerin BEP hazırlama ve uygulama sürecinde karşılaştıkları güçlüklere yönelik yaşantılarının incelenmesidir. Bu nitel araştırma, bireylerin yaşantılarının ve duruma yönelik deneyimlerin incelenmesi için uygun olan fenomenolojik desen ile yürütülecektir. Amaçlı örnekleme yöntemi doğrultusunda öğretmenlerin katılımıyla araştırma yürütülmektedir. Yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile 2022 yılı Mart ve Nisan ayında toplanacak olan veriler tümevarım analizi tekniğiyle analiz edilecektir. Bu sözlü sunumda ise bu çalışmanın betimsel nitelikteki ön bulguları sunulacaktır. Bu araştırmanın, okulöncesi öğretmenlerinin nitelikli BEP hazırlamaları ve uygulamaları bağlamında yürütülecek uygulamalara ve ileri araştırmalara ışık tutması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Özel gereksinimli birey, okul öncesi öğretmeni, nitel araştırma