THREATS IN INTERNATIONAL SEA TRANSPORT AND SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS


Creative Commons License

AKKARTAL G. R.

Beykoz Akademi Dergisi, vol.9, no.2, pp.210-222, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of this study is to identify the increasingly important threats in international maritime transport, where approximately 80% of global trade takes place, and to make recommendations to companies to manage these threats. In the study, based on the face-to-face interview technique, questions were asked to the participants about their ability to manage the threats encountered in sea transport, which was previously determined. In the light of the data obtained at the end of the interview, their preferred methods to manage these threats were categorized and recommendations. Among the findings obtained as a result of the interviews, it was determined that companies engaged in international maritime trade face external threats more, and it is easier to cope with internal threats because the cost of dealing with threats faced within their own bodies is lower. Discussion – According to the results of the research, it has been revealed that the biggest threats of maritime transportation in the world are piracy and banditry and international organizations should do more work for the security of ships.
Bu çalışmanın amacı, küresel ticaretin yaklaşık %90 gibi önemli bir kısmının gerçekleştiği uluslararası denizyolu taşımacılığında önemi her geçen gün artan tehditlerin belirlenmesi ve bu tehditlerin yönetilmesi konusunda firmalara önerilerde bulunulmasıdır. Çalışmada yüz yüze mülakat tekniğine bağlı olarak katılımcılara önceden belirlenmiş olan denizyolu taşımacılığında karşılaşılan tehditleri yönetebilmeleri ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Mülakatın sonunda elde edilen veriler ışığında bu tehditleri yönetebilmek için tercih ettikleri metotlar kategorize edilerek önerilerde bulunulmuştur. Yapılan mülakatlar sonucunda elde edilen bulgular arasında uluslararası deniz ticareti yapan firmaların dış tehditlerle daha çok karşılaştıkları, içsel tehditlerle başa çıkmanın daha kolay olduğu çünkü kendi bünyelerinde karşılaşılan tehditlerle başa çıkabilmenin maliyet olarak daha düşük olduğu saptandı. Araştırma sonucuna göre Dünyada denizyolu ulaşımının tehditlerin arasında en büyüğünün korsanlık ve haydutluk olduğu ve uluslararası Kuruluşların gemilerin güvenliğe yönelik daha çok çalışma yapması gerektiği ortaya konulmuştur.