Theoretical Perspective of Security Measures


ARTUK M. E., YILYILMAZ E.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.7-43, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Security measures of which the advent corresponds to the end of the 19th century in consequence of the debate of criminal law schools constitutes one of the main concepts of modern criminal law. In today’s criminal law, both the significance and the range of execution of the security measures is rising. In this study, the security measures will be scrutinized theoretically referring to the views based on both domestic and foreign doctrine
Ceza hukuku okullarının fikir çatışmaları neticesinde 19. yüzyılın sonlarından itibaren ceza hukukunda yer bulan güvenlik tedbirleri günümüz ceza hukukunun başlıcakavramlardan birini teşkil eder. Günümüzde güvenlik tedbirlerinin ceza hukukundaki önemi ve uygulama alanı gittikçe artmaktadır. Bu çalışmada hem yerli hemde yabancı doktrindeki görüşlere başvurularak güvenlik tedbirleri teorik bakımdanmütalaa edilecektir.