Comparison of the efficacy and tolerability of Tobramycin and Dexamethasone combination for prophylaxis in a laser-assisted in situ keratomileusis (LASIK) population


ELİAÇIK M., DEMİRCİ G., ÖZSÜTÇÜ M., ARSLAN B., GÜLKILIK İ. G.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.54, no.3, pp.188-195, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Purpose: To compare the efficacy and tolerability of a fixed-dose combination of 0.3% Tobramycin and 1% Dexamethasone formulation versus the same agents administered separately for prophylaxis in a laser-assisted in situ keratomileusis (LASIK) population. Methods: In a prospective, randomized, onemasked, parallel-group study, 97 patients were evaluated for signs and symptoms of ocular infection or inflammation after bilateral LASIK. Group A (28 patients, 56 eyes) received a combined formulation of 0.3% tobramicin + 1% dexamethasone (Tobradex). Group B (30 patients, 60 eyes) received conventional treatment with the same agents from separate vials. Baseline and postoperative assessments were made on surgery days -2, 1, 3, and 15 and consisted of visual acuity; intraocular pressure; severity of inflammation of eyelids, conjunctiva, and cornea;tearing; ocular discomfort (foreignbody sensation, itching, or photophobia); and ocular pain. Results: No ocular infection or persistent inflammation was detected in either group at any time. All objective and subjective criteria of efficacy were similar regardless of treatment, with no significant differences between the groups. More patients who were dosed with the combined agent complained of mild ocular discomfort on day 3, but this different has no signifigant statistical difference between two groups. Conclusion: Post-LASIK topical prophylaxis with combined tobramicin + dexametazon eye drops (Tobradex) was well tolerated. This formulation appears to be therapeutically equivalent to conventional dosing with tobramicin and dexametazon from individual bottles for topical prophylaxis after laser refractive surgery
Amaç:Lasik cerrahisi sonrası proflaksi için reçete edilen Tobramisin ve Dekzametazonun ayrı ayrı kullanımları ile tek bir kombine preparatta kullanımlarının etkinlik ve uyum açısından karşılaştırılması. Metod: Prospektif, randomize, tek kör ve paralel grup olarak yapılan çalışmada her iki gözünden LASİK cerrahisi geçirmiş 58 hasta oküler enflamasyon ve infeksiyon açısından izlenirken Grup A (28 hastanın 56 gözü) %0.3 Tobramisin (3mg/ml) + %0.1 Deksametazon (1mg/ml) (TobraDex® Alcon) kombine formunu, Grup B (30 hastanın 60 gözü) ise %0.1 Deksametazon (Maxidex® Alcon ) ve %0.3 Tobramisin (3mg/ml) (Tobrex® Alcon) etken maddelerini içeren preparatları tekli formlarda göze topikal olarak uygulamışlardır. Ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası dönemde 1,3 ve 10 günlerde görme keskinliği,göz içi basıncı,kornea, konjonktiva ve kapaklarda ki inflamasyon ile oküler yakınmalar ve belirtile ri(yanma,batma,sulanma,yabancı cisim hissi ve ağrı) değerlendirildi. Sonuçlar: İki grup arasında yapılan karşılaştırmalarda postoperatif dönemde oküler enfeksiyon yada uzun süren enflamasyon belirtilerine rastlanılmaz iken elde edilen objektif ve subjektif şikayetler arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Bunun yanında ilaçları kombine olarak kullanan grup da batma ve yanma açısından 3. günde farklılık olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı. Tartışma: Lasik ameliyatı sonrasında proflaksi için kullanılan tobramisin ve dekzametazonun kombine edilmiş hali ile etken maddeyi içeren tekli formlarının kullanımı arasında etkinlik ve tolaribilite açısından fark bulunamadı. Kombine formun kullanımı da bu iki ilacın ayrı ayrı kullanımı kadar etkili olmaktadır.