The evaluation of breast-feeding awareness of the mothers who have 0-12 months aged babies with bronchiolitis


SÖNMEZ Z. E., KESKİN H., NUHOĞLU Ç., ÖZKOZACI T., KARATOPRAK N., CERAN Ö.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.49, no.1, pp.57-60, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Bronchiolitis is the commonly seen respiratory disease during the infancy period. Viral infections most commonly account the etiologic factors. Prematurity, congenital heart diseases, bronchopulmonary dysplasia, cystic fibrosis, immunodeficiency syndromes, smoking, malnutrition, atopy, living in a crowded family, increase the rate of bronchiolitis attacks. Human milk contains bacterial and viral antibodies which prevent micro-organism from adhering to the intestinal mucosa. In this study, we evaluated the awareness of themothers of breast-feeding during the first year. We paid attention to the importance of supporting breastfeeding in order to keep the infants away from the repiratory diseases especially the bronchiolitis.
Bronşiolit, bebeklik döneminde en çok görülen solunum yolu hastalığıdır. Etiyolode viral enfeksiyonlar başı çeker. Prematürite, konjenitai kalp hastalıkları, bronkopulmoner displazi, kistik fibrosis, immun yetmezlik sendromları, sigara, manütrisyon, atopi, kalabalık ortamda yaşama bronşiolit atak sıklığını arttırır. Anne sütü, mikroorganizmaların bağırsak mukozasına yapış- masını engelleyen bakteriyel ve viral antikorları içerir. B u çalışmada, annelerin, anne sütü kullanım bilincini değerlendirdik. Özellikle bronşiolit gibi solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada anne sütüyle beslenmenin önemini vurguladık.