The Awareness on Patients’ Rights: Results of A Survey on Healthcare Givers


Creative Commons License

Eker H. H., Tokaç M.

Sakarya Tıp Dergisi, vol.2, no.1, pp.21-29, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Sakarya Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.21-29
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: To assess the status and the factors that may affect the awareness of health workers on patients’ rights and related violation reports. Materials and Methods: The participants were composed of healthcare givers working in a level-3 governmental hospital and filled a survey form based upon the “Code of Patient Rights”. Demographics and interviewer-related factors, their reflections on being well-informed and rule violations on patients’ rights were evaluated. Results: The average sum point was 67.9±11.2 among 263 subjects 212 (80.6%) females; mean [±SD] age was 34.2±8.8. 149 (59.1%) participants believed that they were well-informed, however, they got comparable points and similar violation reports with others (p>0.05). Males and physicians were reported more commonly for rule violations, and those who had violation reports (n=49, 19.7%), received less points in Chapters 1, 3, 4 and total sums (p<0.05). Conclusion: Educations are better to be continued among all workers without any exceptions, particularly for physicians and males who have more violation reports, since these reports are less common among the healthcare workers who are well-informed.

Amaç: Bu çalışmada sağlık çalışanlarının hasta hakları ve ilgili ihlal raporları hakkındaki farkındalıklarının ve bunu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 3. basamak sağlık hizmeti veren devlet hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarında “Hasta Hakları Yönetmeliği”ni temel alan bir çalışma formu oluşturuldu. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının Demografik özellikleri ile hasta haklarıyla ilgili bilgi düzeyleri ve hasta haklarıyla ilgili kural ihlalleri hakkındaki durumları değerlendirildi. Bulgular: Araştırmaya katılan 263 katılımcının 212’si (% 80.6) kadın, yaş ortalamaları 34.2±8.8 ve hasta hakları ile ilgili aldıkları toplam puan ortalamaları 67.9±11.2 idi. 149 katılımcı (59.1%) iyi düzeyde bilgilenmiş olduklarına inanıyorlardı, fakat diğerleriyle kıyaslandığında benzer ihlal raporları vardı (p>0.05). Erkekler ve hekimlerin daha fazla şiddete maruz kaldıkları ve ihlal raporu düzenledikleri saptandı (n=49, 19.7%), bunlar bilgi düzeyi olarak Bölüm 1, 3, 4’de ve toplamda daha az puan almışlardır (p<0.05). Sonuç: İyi düzeyde bilgilenmiş olan sağlık çalışanlarında ihlal raporlaması daha az bulunduğu için özellikle daha fazla ihlal rapor eden erkek çalışanlar ve hekimler olmak üzere, istisnasız olarak tüm çalışanlar arasında eğitimlerin devam etmesi iyi olacaktır.