Brown İnançların Değerlendirilmesi Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


ÖZCAN T., KURU E., YASİR Ş., KARADERE M. E., YAVUZ K. F., TÜRKÇAPAR M. H.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.25-33, 2013 (Peer-Reviewed Journal)