HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA A/RI ÖZELLİKLERİ, A/RI İNANÇLARI VE DEPRESYON RİSKİNİN BELİRLENMESİ


ULUS B., İRBAN A., BAKIRCI N., YILMAZ COŞKUN E., USLU Y., Yücel N., ...More

Türk Geriatri Dergisi, vol.17, no.2, pp.180-187, 2014 (SCI-Expanded) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Türk Geriatri Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.180-187
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Introduction: The aim of this study was to determine pain frequency, pain characteristics, pain beliefs and depression status of elderly people living in nursing homes. Materials and Method: This descriptive study was carried out in nursing homes affiliatedwith Istanbul Metropolitan Municipality. Elderly people who were residents in these nursing homes were included in the study. Data were collected with the Descriptive Data Form, Pain Evaluation Form, Geriatric Depression Scale and Pain Beliefs Questionnaire. Results: One hundred forty-six people were included in the study. 76% of the elderly peoplecomplained about pain, especially leg pain. This was severe chronic pain of a high intensity . This chronic pain adversely affected their daily activities. The risk of depression even higher in older patients with neurological disease. Half of the elderly residents (51%)stated that it was easier to cope with the pain when they were happy, and also that pain was anindicator of having something wrong with their body. Conclusion: In the light of this study, we can say that pain is a frequently seen symptom inelderly residents living in nursing homes. The psychological status of the residents has a great impact on the management of their pain. Therefore people's psychological status and their beliefsrelated to pain should also be assessed
Giriş: Bu araştırmanın amacı huzurevinde yaşayan yaşlılarda ağrı sıklığı, ağrı inançları ve depresyon riskini değerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevlerinde yapıldı. Veriler, Tanıtıcı Veri Formu, Ağrı Değerlendirme Formu, GeriatrikDepresyon Ölçeği ve Ağrı İnançları ölçeği ile toplandı.Bulgular: Çalışmaya 146 birey dahil edildi. Huzurevinde yaşayan yaşlıların %76'sında en çokbacak bölgesinde yerleşim gösteren ve 5-7 şiddetinde (Numerical Rating Scale) olan, günlük aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen kronik ağrıları olduğu saptandı. Depresyon riski nörolojik hastalığı olan yaşlılarda daha yüksek olarak saptandı (p=0,020). Yaşlıların yarısı (%51,0) "mutlu iken ağrı ile baş etmenin daha kolay" olduğuna ve "ağrı çekmenin vücutta bir şeylerin ters gittiğinin işareti" olduğuna inanmaktadır.Sonuç: Bu çalışmanın ışığı altında huzurevinde yaşayan yaşlılarda ağrının sık görülen bir semptom olduğu söylenebilir. Bireyin psikolojik durumunun ağrı yönetimi üzerinde büyük bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu nedenle bireylerin psikolojik durumları ve ağrı inançları da değerlendirilmelidir