Likidite Riskini Etkileyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme


ZENGİN S., YÜKSEL S.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.29, pp.77-95, 2016 (Peer-Reviewed Journal)