DIR/Floortime: An Early Intervention Model in Autism Spectrum Disorders


ERDEM H. Ş.

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.21-39, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this review, the theoretical foundations, practice steps, basic structure, practical information for the practitioner, and related studies about DIR/Floortime model which is delivered as an early intervention for children especially in the early childhood period with Autism Spectrum Disorder (ASD) are given. DIR/Floortime is an intervention model that is relationship-based and constructed on individual differences, can be used by both professionals and families. Floortime is the intervention method of a model and basically, it is aimed to develop a child’s functional emotional developmental capacities and increase them to typical development level by semi-structured plays with the child. Effective Floortime sessions are created by following the child, creating a continuous circle of communications, and ongoing approximately 20-25 minutes lasting playtimes. There was no research investigating the effect of DIR/Floortime on children with ASD in our country. Studies that are conducted out of our country have been analyzed and it is seen that DIR/Floortime is an effective intervention method especially if it is used in early childhood. It is expected that this model is used more systematically, and more research is being made to search for its effectiveness. It is aimed that this review will also contribute to the theoretical foundations of research which will be conducted in our country
Bu derleme çalışmasında Otizm Spektrum Bozukluğu olan özellikle erken çocukluk döneminde çocuklara müdahalede sunulan DIR/Floortime modelinin kuramsal temelleri, uygulama basamakları, temel yapısı, pratik bilgiler ve yapılmış araştırmalara yer verilmiştir. DIR/Floortime hem uzmanlar hem de aileler tarafından uygulanabilecek, ilişki temelli ve çocuğun bireysel farklılıkları üzerine yapılandırılmış müdahale modelidir. Floortime modelin müdahale yöntemidir ve temel olarak çocukla yarı yapılandırılmış oyunlar yolu ile çocuğun işlevsel, duygusal gelişim kapasitelerini geliştirmek ve tipik gelişim seviyesine yükseltmek amaçlanır. Oyunlar sırasında çocuğun önderliğini takip etmek, art arda iletişim döngülerini açıp kapatmak ve yaklaşık 20-25 dakikalık aralıksız oyun zamanları ile etkili Floortime zamanları oluşturulur. Türkiye’de DIR/Floortime’in Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklara etkisi üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Türkiye dışında yapılan çalışmalar incelenmiş ve DIR/Floortime’in özellikle erken dönemde kullanılması durumunda oldukça etkili bir müdahale yöntemi olduğu gözlenmiştir. Bu modelin sistematik kullanılarak etkisini araştıran çalışmaların yapılması beklenmektedir. Bu derleme çalışmasının yapılacak çalışmaların özellikle kuramsal temellerine ışık tutması amaçlanmıştır.