Danıştay Kararları Işığında Disiplin Amir ve Kurullarının Belirlenmesinde Tarafsızlık İlkesi


SEÇKİN S.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.18, no.212, pp.201-237, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 212
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.201-237
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

One of the most important issues of disciplinary law is the determination of the bodies or officials authorized to impose disciplinary punishment. As a matter of fact, since disciplinary punishments are also administrative acts, the bodies or officials authorized to impose disciplinary punishments are also determined by law. However, the Council of State finds that the authorized public official who imposes a disciplinary punishment violates the principle of impartiality and objectivity, in case of being related with the incident that is the subject of the disciplinary investigation. Yet, this situation conflicts with the principle of legality. Moreover, the aforementioned situation leads to the fact that in some cases the authority to impose disciplinary punishment is used by administrative authorities or officials who are not provided for by law. On the other hand, the authority to impose disciplinary punishment is also a natural consequence of the authority of the hierarchy. Nonetheless, in accordance with the aforementioned case law of the Council of State, it might that disciplinary supervisors cannot use their authority to impose disciplinary punishments. It does not seem possible to reconcile this issue with the principle of the integrity of the administration. Within this scope, the meaning and scope of the principle of impartiality in terms of judiciary and disciplinary law has been surveyed in this study, and the situations that constitute a feature in terms of the authority to impose disciplinary punishment in the context of the principle of impartiality have been examined.
Disiplin hukukunun en önemli hususlarından birini de disiplin cezası vermeye yetkili organ veya görevlilerin belirlenmesi oluşturmaktadır. Nitekim disiplin cezaları da birer idari işlem olduğundan, disiplin cezası vermeye yetkili organ veya görevliler de kanunla belirlenmektedir. Bununla birlikte Danıştay, disiplin cezası vermeye yetkili kamu görevlisinin, disiplin soruşturmasına konu olayla ilgisinin bulunması halinde, disiplin cezası işlemini tarafsızlık ve objektiflik ilkesine aykırı bulmaktadır. Ancak bu durum kanunilik ilkesiyle çatışmaktadır. Dahası anılan durum, bazı hallerde disiplin cezası verme yetkisinin, kanunla öngörülmeyen idari makam veya görevlilerce kullanılması sonucunu doğurmaktadır. Diğer yandan, disiplin cezası verme yetkisi, hiyerarşi yetkisinin de doğal bir sonucudur. Ancak anılan Danıştay içtihadı uyarınca, disiplin amirlerinin, disiplin cezası verme yetkilerini kullanamamaları söz konusu olmaktadır. Bu hususu ise idarenin bütünlüğü ilkesi ile bağdaştırmak da mümkün görünmemektedir. Bu çerçevede bu çalışmada, yargılama hukuku ve disiplin hukuku bakımından tarafsızlık ilkesinin anlam ve kapsamı irdelenmiş ve tarafsızlık ilkesi bağlamında disiplin cezası verme yetkisi açısından özellik oluşturan durumlar incelenmiştir.