Analysis on the Relationship Between Good Administration and Human Rights


KARAKUL S.

Ombudsman Akademik, vol.5, no.1, pp.27-55, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Ombudsman Akademik
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-55
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

It is generally accepted that there is a linkage between the protection of human rights and the principles of good administration. However, technical aspects of this relationship are yet to be clarified in theory and practice. This paper aims at analysing the mutual relationship between good administration and human rights in its various aspects. The first part examines the general framework of the relationship between good administration and human rights; the second part explores the right to good administration; and the last part analyses the monitoring of respect for human rights by the administration in Turkey and the Turkish Ombudsman Institution.
İnsan haklarının korunması ve iyi yönetim ilkeleriarasında bağlantı olduğu genel kabul görmektedir.Ancak iki kavram arasındaki ilişkinin teknik boyutlarıteori ve uygulamada henüz netlik kazanmamıştır.İyi yönetim ve insan hakları arasındaki karşılıklıilişkiyi farklı yönleriyle değerlendirmeyi amaçlayanbu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde,iyi yönetim ve insan hakları ilişkisinin genelçerçevesi; ikinci bölümde, iyi yönetim hakkı; sonbölümde ise Türkiye’de yönetimin insan haklarınauygunluk denetimi ve Kamu Denetçiliği Kurumukonularına yer verilmektedir.