REPRESENTATION OF SYRIAN REFUGEES IN NEWS PHOTOGRAPHS: INVESTIGATION OF SYRIAN EVENTS THROUGH PHOTOGRAPHS IN ANADOLU AGENCY (AA) ALMANACS


Creative Commons License

EKEN İ., GEZMEN B.

Turkish Studies - Social Sciences , vol.14, no.3, pp.465-488, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Communication technologies, which are seen as the most rapid development area of our age, together with the changes and transformations on societies, also provide the basis for the formation of a different culture. Nowadays, the possibility of distributing information very easily and quickly on the axis of new communication technologies encourages institutions to be positioned in different areas in many areas. Photography that emerged in order to save the moment and has developed over the years has always been important. Today, smart phones, tablets, etc. emerging with new communication technologies gradually increase the importance of using photographs. In some cases, photographs can be sufficient to describe an incident, even by themselves. Photographs also makes sense of the news and enable it to be perceived correctly. News photos empower the news by supporting news texts. The photographs in almanacs that create awareness of the important experienced during the year are important mediums in terms of the forming of public opinion regarding the awareness and importance of social and economic developments. The Syrian Civil War, which started as a small-scale protest in Syria in 2012 and spread over the country in the following years, has an impact on all countries of the world, especially on Turkey. Many Syrian citizens had to leave their country due to the Civil War. Many Syrian citizens who left their country have migrated to various countries of the world, especially to Turkey. In the research, the photographs of the Anadolu Agency almanacs between 2014 and 2018 were examined in accordance with the criteria determined using semiotic analysis method. At the end of the study, the representation of the photographs in almanacs was evaluated by discussing the form of reflection.
Çağımızın en hızlı gelişim alanları arasında görülen iletişimteknolojileri, toplumları değiştiren ve dönüştüren etkilerinin yanı sırafarklı bir kültürün oluşumuna da zemin hazırlayabilmektedir.Günümüzde, gelişen yeni iletişim teknolojileri sayesinde bilginin çokkolay ve hızlı bir şekilde dağıtılabilir olması, kurumları birçok konuda vefarklı alanlarda konumlanmaya yönlendirmektedir. Anı kaydetmekamacıyla ortaya çıkan ve yıllar içerisinde birçok fonksiyon kazananfotoğraf, iletişim teknolojileri arasında ayrı bir konuma sahiptir. Sonzamanlarda akıllı telefon, tablet vb. cihazların ortaya çıkması, fotoğrafkullanımının önemini giderek arttırmaktadır. Haber fotoğrafları, herzaman haber metinlerini destekleyerek habere güç katan çok önemli birunsurdur. Öyle ki, fotoğraf bazen bir olayı anlatmak için tek başına bileyeterli olabilmekte ya da haberi anlamlandıran ve doğru algılanmasınısağlayan bir olgu olabilmektedir. Yıl içerisindeki önemli olaylara, sosyalveya ekonomik gelişmelerde farkındalık yaratan ve kamuoyu oluşturmaaçısından önemli mecralar arasında yer alan almanaklardakifotoğrafların da özel bir yeri bulunmaktadır.2012 yılında Suriye’de küçük çaplı bir protesto gösterisi olarakbaşlayan, daha sonraki yıllarda ülke geneline yayılan Suriye İç Savaşı,Türkiye başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde etkisinigöstermektedir. İç savaş nedeniyle birçok Suriye vatandaşı ülkelerini terk etmek zorunda kalmıştır. Ülkelerini terk eden Suriyeliler Türkiye baştaolmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine göç etmek zorunda kalmıştır.Araştırmada göstergebilimsel analiz yöntemi üzerinden 2014 ile 2018tarihleri arasında Anadolu Ajansı Almanaklarındaki fotoğraflar belirlenenkriterler çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma sonucunda fotoğraflarınalmanaklardaki temsili ve yansıyış biçimi tartışılarak değerlendirilmiştir.