Investor and Portfolio Differences between Generations in Turkish Capital Markets


GÜNDOĞDU A., ÇELİK Ş.

Istanbul business research, vol.47, no.1, pp.46-63, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 47 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.26650/ibr.2018.47.1.0003
  • Journal Name: Istanbul business research
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.46-63
  • Keywords: Investor, Capital market, Risk tolerance
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Generation may lead to differences in the number of individuals in the behavior of economic and social values. The characteristics of the generations can change the expectations of a financial investing and the level of risk. The aim of the study is to determine the investor and portfolio differences between generations in the Turkish capital market. In the study, seven hypotheses were tested according to the chi square test, the kruskal wallis test, and the two-way ANOVA method. According to the results of the analysis; the number of investors and portfolio values differ among generations. In contrast, securities distribution among generations is not statistically significant. It is found that generation and security type as a factor play a significant role in explaining portfolio values and number of investors.
Kuşaklar arasındaki farklılıklar ekonomik ve sosyal açıdan bireylerin davranışlarında değişikliklere sebep olabilmektedir.Kuşakların zaman içerisinde farklılaşan özellikleri finansal bir yatırımdan beklentilerini, bu finansal yatırım içinkatlanabildikleri risk seviyesini değiştirebilmektedir. Çalışmanın amacı Türk sermaye piyasasında Kuşaklar ArasındaYatırımcı ve portföy Farklıklarını belirlemektir. Çalışmada yedi adet hipotez ki kare testi, kruskal wallis testi, çift yönlüANOVA yöntemine göre test edilmiştir. Yapılan analizin sonuçlarına göre; kuşaklar arasında yatırımcı sayıları ve portföydeğerleri farklılaşmaktadır. Buna karşın kuşaklar arasındaki menkul kıymet dağılımı istatistiksel olarak anlamsızdır. Kuşakve kıymet türü değişkenleri yatırımcıların portföy değerleri ve sayılarını açıklamada önemli faktörler olduğu sonucunavarılmıştır.