The effect of parotid gland examination and massage on serum amylase levels in patients with acute parotitis


EVCİMİK M. F., ÇAKIR B. Ö., CIRIK A. A., CEVİZCİ R., SOYLU E., GÜNAY C.

ENT Updates, vol.6, no.3, pp.131-134, 2016 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: ENT Updates
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.131-134
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Objective:Acute infection of the parotid gland is common in the clinical practice of ear-nose-throat medicine. The present study aims todemonstrate the effect of parotid gland massage on serum amylase levels. Methods:The study included 30 patients with acute parotitis presentingto our clinic and 14 healthy volunteers. The correlation between the serumsamples collected before and after parotid gland massage was compared. Results: A significant difference was observed in the amylase levelsbefore and after massage in the acute parotitis group. Amylase levels didnot differ significantly between measurements before and after massagein healthy subjects. Conclusion:Patients should be evaluated with consideration to theeffect of parotid gland massage performed to determine suppurationof parotid gland on amylase levels.
Amaç: Kulak-burun-boğaz tıbbı klinik uygulamasında akut parotisbezi enfeksiyonu sık görülmektedir. Bu çalıflma parotiz bezi masajınınserum amilaz düzeylerine etkisini göstermeyi amaçlamaktadır. Yöntem:Çalıflma kliniğimize baflvurmufl 30 akut parotit hastasını ve14 sağlıklı gönüllüyü içermekteydi. Parotis masajı öncesi ve sonrasıtoplanan serum örnekleri arasındaki korelasyon karflılafltırıldı. Bulgular:Akut parotis grubunda masaj öncesi ve sonrası amilaz düzeyleri arasında anlamlı bir fark gözlenmifltir. Sağlıklı kiflilerde isemasaj öncesi ve sonrası ölçümler birbirlerinden anlamlı derecedefarklı değildi. Sonuç:Parotis bezi süpürasyonunun amilaz düzeylerine etkisini belirlemek için uygulanmıfl parotis bezi masajının etkisi açısından hastaların değerlendirilmeleri gerekir.