Evren ve İnsan Anlayışlarının Yansıması Olarak iki Pozitivizm: Austin ve Hart


TÜRKBAĞ A. U.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007 (Peer-Reviewed Journal)