Efficacy of endovascular treatment in subclavian artery occlusive diseases


Creative Commons License

BALLI H. T., AKGÜL E., AİKİMBAEV K.

Cukurova Medical Journal, vol.44, no.2, pp.354-359, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17826/cumj.467033
  • Journal Name: Cukurova Medical Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.354-359
  • Keywords: Subclavian artery, endovascular treatment, stent, balloon angioplasty, stenosis, occlusion
  • Istanbul Medipol University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The purpose of this retrospective study was to evaluate the technical success and clinical outcomes of endovascular procedures and to compare them with the surgical procedures of subclavian artery occlusive diseases. Materials and Methods: Between 1994 and 2009, 37 patients with clinical symptoms secondary to subclavian artery stenoses and/or occlusion were diagnosed by color Doppler ultrasound (CDUS) or Digital Subtraction Angiography (DSA). 14 (37.8%) of these patients were female and 23 (62.2%) were male; mean age was 56.4 (arange 22-82). 38 lesions were treated with balon anjioplasty and/or stent placement. After treatment, patients’ follow-ups were performed by CDUS and clinically. Results: 32 (84.2%) of lesions were found on the left and 6 (15.8%) were on the right side. Technical success rate for stenotic lesions was 100%. We couldn’t achieve to pass through 3 occlusions and so the technical success rate for occlusions was 57%. For early (0-3 months) and mid (3-6 months) terms primary and secondary patency rate was 100%. We found primary patency rate 95.5% and secondary patency rate 100% for late term (6-12 months). Conclusion: Endovascular treatment of subclavian artery occlusive diseases is technically and clinically effective and safe procedure and alternative to surgery.
Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı, subklavyen artertıkayıcı hastalıklarında endovasküler tedavinin başarısını veklinik sonuçlarını değerlendirmek ve bu sonuçları cerrahitedavi yöntemleri ile karşılaştırmaktır.Gereç ve Yöntem: 1994-2009 yılları arasında mevcutklinik semptomları ile görüntüleme yöntemleri renkliDoppler ultrasonografi (RDUS), Dijital SubtraksiyonAnjiyografi (DSA) sonrasında subklavyen arter stenozuve/veya oklüzyonu saptanan 14’ü (%37,8) kadın, 23’ü(%62,2) erkek olan ve yaşları ortalama 56,4 (22 ile 82 yılarasında değişen) 37 hastada mevcut 38 lezyona balonanjiyoplasti ve/veya stent implantasyonu ile endovaskülertedavi uygulandı. Tedavi sonrasında hastaların kontrolleriönceden planlanmış sürelerde klinik ve RDUS ile takipleriyapıldı.Bulgular: Lezyonların 32’si sol (%84,2), 6’sı sağ (%15,8)yerleşimliydi. Olguların 7’si (%18,4) oklüzyon, 31’i (%81,6)stenoz idi. Stenoz oranı RDUS’de %50’den fazla, DSA’daise ortalama %83,2 idi. Stenotik lezyonlar için teknik başarı%100 idi. Oklüde olan 3 lezyon geçilemediği için buhastalara endovasküler tedavi yapılamadı. Bu nedenleoklüzyonlar için teknik başarı %57 idi. Takibi yapılabilenhastalarda erken (0-3 ay) ve orta (3-6 ay) dönem içinprimer ve sekonder patensi oranı %100 iken geç (6-12 ay)dönem için primer patensi %95,5, sekonder patensi ise%100 olarak bulundu.Sonuç: Subklavyen arter tıkayıcı hastalıklarındaendovasküler tedavi teknik ve klinik olarak cerrahi tedaviyealternatif etkin ve güvenli bir yöntemdir.