Importance of Surgical Safety Checklist in Pediatric Surgical Nursing


Eren E., Kuğuoğlu S.

Türkiye KLİNİKLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ , vol.0, no.SPECIAL, pp.8-12, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Hasta güvenliği, nitelikli sağlık bakım hizmetinin sağlanmasında temel öğelerden biri olup, perioperatif süreçte güvenli bakımın sağlanabilmesi adına Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) tarafından ''Safe Surgery Saves Lives'' (Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır) sloganı ile konunun önemi vurgulanmıştır. Bu kapsamda perioperatif süreçte Güvenli Cerrahi Kontrol Listeleri oluşturularak, tıbbi bakım süreçlerinden kaynaklı gelişebilecek hata ve komplikasyonlar önlenmeye çalışılmaktadır. Cerrahi girişim geçirecek çocuk hastalarda yetişkinlerden farklı olarak fiziksel özellikler, gelişimsel süreç ve yasal statü ile ilgili durumlar hasta güvenliği uygulamalarını etkileyen faktörler olup, hasta güvenliğine ilişkin çözümlerin oluşturulması ve uygulanması oldukça önemlidir. Çocuk cerrahisi hemşireleri; hasta güvenliği kapsamında meydana gelebilecek tıbbi hatalardan daha fazla etkilenebilecek grup olan çocukların cerrahi bakım süreçleri ve tedavisini yürütmekten sorumlu olup, hasta güvenliğine yönelik uygulamaların yerine getirilmesinde kilit bir roldedir. Bu bağlamda, konu içeriğinde çocukların perioperatif bakım sürecinde güvenli cerrahi kontrol listelerinin kullanımı ve öneminden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk cerrahisi; hasta güvenliği; perioperatif hemşirelik; çocuk; güvenlik; kontrol listesi